¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇHelse og sosial ¸ˇFall med lykkepiller Dobbelt så mange eldre på antidepressiva brekker hofta, sammenliknet med eldre som ikke bruker slike medisiner, viser en observasjonsstudie av samtlige eldre i Norge født før 1945.  Hoftebrudd blant eldre som bruker SSRI-medikamenter, såkalte lykkepiller, er enda mer utbredt enn vi hadde trodd, sier lege og forsker Marit Stordal Bakken ved Universitetet i Bergen og Kavli forskningssenter for aldring og demens ved Haraldsplass diakonale sykehus til forskning.no. Sammen med kolleger har hun sammenliknet data fra Reseptregisteret og Hoftebruddregisteret fra 2005 til 2010. Av de om lag 9000 årlige hoftebruddene mener forskerne at nær fem prosent kan settes i sammenheng med bruk av legemidler mot depresjon. KES Garantert læreplass Alle som søkte læreplass i helsearbeider- og barne- og ungdomsarbeiderfagene i Oslo i 2013, har nå fått tilbud.  Jeg kan nå garantere læreplass også til alle som vil bli lærling i helsearbeiderfaget i Oslo i 2014, sier Torger Ødegaard, byråd for kunnskap og utdanning i hovedstaden. Gjennom en dugnad i flere kommunale virksomheter vil det fra høsten 2014 være 280 læreplasser i helse- og oppvekstfagene. Dette innebærer nærmere en tredobling fra antall læreplasser i disse fagene i dag.  Jeg håper derfor ungdom ser at dette er et utdanningsvalg der de sikres å kunne fullføre med to år i skole og to år i lære, sier Ødegaard. KES ¸ˇ¸ˇHVEM SKAL Få? Prioriteringene i helsevesenet skjer ofte i det skjulte, mener fagfolk. Hvem skal få først og mest i helsevesenet? Nye medisiner, nye maskiner og ny kunnskap åpner stadig nye muligheter for behandling i Helse-Norge. Men når mulighetene er flere enn ressursene, er spørsmålet: Hvem skal få? De som maser, får Helsepersonell i kommunene opplever ofte at det er andre ting enn medisinske og etiske vurderinger ¸ˇSelv i verdens rikeste landª gir ikke helsebudsjettene rom for å finansiere alt som er medisinsk mulig å tilby. Rammene for prioriteringene fastsettes i prinsippet av politikerne. Men helsepersonell opplever ofte at de må stå for prioriteringene selv. Dette var tydelig da representanter fra ulike fagmiljøer la fram sine erfaringer fra prioritering i praksis under konferansen Helse i utvikling. Rammer kronisk syke Kroniske sykdommer sklir stille nedover på prioriteringslista, mener generalsekretær Bjørnar Allgot i Diabetesforbundet.  I dag er det de sterkestes rett som som legges til grunn for prioriteringene, påpekte kommuneoverlege Vegard Høgli fra Skien. Vegard Høgli ¸ˇBjørnar Allgot råder i prioriteringene. Det er mye oppmerksomhet rundt død i denne debatten, og dermed forsvinner de  Sterke pasientrettigheter er en god ting, men det kan gi prioriteringer en slagside: De som fremmer sin sak gjennom en advokat eller gjennom mediene blir prioritert på bekostning av andre med samme behov, men med svakere stemmeª. Vi kan like det eller ikke, men jeg vil si at det er desibel-metoden som styrer prioriteringene: Den som roper høyest, vil til slutt vinne fram. Tekst og foto: SIDSEL HJELME kroniske livslange sykdommene stille ut av prioritetslistene, sa Allgot. ¸ˇ¸ˇNye prioriteringer? ¸ˇ28 > Fagbladet 11/2013 colourbox.com fbaargang2013 fbseksjonHEL