¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇByrådet legger ned Omsorg Oslo Behov for bedre barnevern Da riksrevisor Jørgen Kosmo nylig la fram sin aller siste årsrapport om situasjonen i forvaltningen i Norge, slo han fast at det står dårlig til med barnevernet.  Jeg føler et desperat behov for å gjøre noe på barnevernssida, sier Kosmo Riksrevisoren mener det står generelt dårlig til med barnevernet i Norge og viser til at mange barn som bor i fosterhjem, får for dårlig oppfølging av det lokale barnevernet.  På tross av økte ressurser greier vi ikke å utvikle vårt barnevern på en bedre måte enn det vi har gjort, sier Kosmo ifølge Kommunal Rapport. I årets rapport kommer det også fram at barn på i barnevernsinstitusjoner, ikke får den utdanninga de har krav på.  Det som skuffer meg mest, er at den kompetanserike nasjonen som Norge egentlig er, ikke greier barnevernsutfordringene bedre, sier Kosmo. KES Etter fem år med tap vil byrådet for kultur og næring legge ned det kommunale foretaket Omsorg Oslo. Ifølge byråd for kultur og næring, Hallstein Bjercke, har foretaket hatt et negativt økonomisk resultat siden 2008.  På bakgrunn av foretakets økonomiske situasjon og at foretaket ikke har vunnet anbud siden 2005, foreslår byrådet å avvikle foretaket med virkning fra 1. januar 2014, skriver Bjercke i en e-post til Fagbladet. Direktøren i Omsorg Oslo KF, Jane Bredby, mener ulike konkurransevilkår ligger bak den dårlige økonomien. De siste fem årene har de ikke klart å matche tilbudene til private selskaper, som, ifølge Bredby, tilbyr langt lavere pensjonsvilkår for de ansatte. Kommunen betaler 26,3 prosent av lønn i pensjon, noe som er forventet å øke til 28,9 prosent FINS BEDRE LØSNINGER:  Byrådet kunne bedt de kommersielle aktørene legge samme lønns- og arbeidsvilkår som gjelder i Oslo kommune til grunn i sine tilbud, sier leder i Fagforbundet Oslo, Mari Sanden. ¸ˇi budsjettet for 2014. De private betaler mellom 2 og 5 prosent i pensjon. Bredby forklarer at dette innebærer at de ansatte i private selskaper ikke er garantert en minimumspensjon på 70 prosent av lønna si, noe som betyr mellom 3000 4000 kroner mindre i pensjon i måneden for en hjelpepleier. Leder i Fagforbundet Oslo, Mari Sanden, er ikke nådig.  Byrådet er ekstremt opptatt av de kommersielle aktørenes konkurransevilkår. Derimot syns de åpenbart at det er greit at Omsorg Oslo KF skal konkurrere uten likebehandling. Det er forstemmende at det er de ansattes lønns- og arbeidsvilkår som utgjør forskjellen, sier fylkesleder i Oslo Mari Sanden. Tekst: NINA BERGGREN MONSEN Forbereder leder i Seksjon kontor og administrasjon i Buskerud. Hun legger til at lov om sosiale tjenester i Nav krever at økonomisk sosialhjelp tilbys i alle kommuner. seg på Nav-utspill Faggruppa for Nav-ansatte og Fagforbundet vil følge nøye med på framtidige forslag om å endre Nav, lover Asmyhr.  Dette vil påvirke våre medlemmer som jobber i Nav, fortsetter seksjonslederen, som selv mener det har gått for kort tid fra forrige store Navreform i 2009 til at det bør innføres nye, store endringer. Før Robert Eriksson ble arbeidsminister, foreslo han å kutte i antall velferdstiltak og Nav-kontorer. Øverst på lista over tiltak han ønsket å gjøre som leder i Stortingets arbeids- og sosialkomite, var å kutte antallet kontorer og avvikle samarbeidet mellom stat og kommune.  Eriksson kan ikke stenge den kommunale delen på Nav-kontorer uten å endre lovgivningen, sier Mette Asmyhr, ¸ˇ¸ˇSPENT: Mette Asmyhr lover å følge Nav-utspillene fra den nye arbeidsministeren tett. ¸ˇ¸ˇFagbladet 11/2013 > 29 Foto: Simen Aker Grimsrud Foto: Per Flakstad fbaargang2013 fbseksjonHEL