¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇDette er ingen øvelse. Det er heller ingen ulykke. Det er brann-, ambulanse- og politimannskap som sammen konkurrerer om å være best på livreddende ferdigheter. Tekst: OLA TØMMERåS Foto: WERNER JUVIK ¸ˇ32 > Fagbladet 11/2013 En bil heises 20 meter opp med ei kran, slippes ned og smadres. En markør lirker seg inn i vraket. Så demonstrerer deltakerne sine livreddende ferdigheter. Til vanlig er det jobben deres. I dag gjøres den foran et dommerpanel mens stoppeklokka går. Det heter NM i hurtigfrigjøring. I år gikk mesterskapet av stabelen for andre gang, på Luftambulansens rednings- og øvelsespark på Torpomoen i Hallingdal. Elleve lag fra brann og redningsvesen, ambulansetjeneste og politi  fra Kristiansand i sør til Brønnøysund i nord  konkurrerte mot hverandre. Ytterligere seks lag ville være med, men fikk ikke plass. På Torpomoen var det duket for demonstrasjon i ferdigheter og samspill. Ikke en rekord fikk stå dagen ut. Krasj i høy hastighet Lagene får oppgaven over radio av den faglige lederen i dommerpanelet.  En bil har kjørt av veien ved Torpomoen. Kollisjon med et tre i høy hastighet. En person er inneklemt, bevisstløs, brystskader.  Det er oppfattet. Første lag rykker ut. På skadestedet står dommerpane- let. De gransker hver handling, hver avgjørelse, kommunikasjonen mellom aktørene, og ikke minst: Hvor mange sekunder redningsoperasjonen tar. Vraket er plassert inntil et tre utenfor veien. I bilen sitter markøren som skal reddes. Klokka starter når første brannkonstabel setter foten i bakken. Den stopper når pasienten er tatt hånd om og døra på ambulansen lukkes. Da er bilen dratt opp på veien, vinduer fjernet, bilvraket skåret opp, pasienten undersøkt og sikret, berget forsiktig ut av vraket og trillet inn i den ventende ambulansen. Inntil denne torsdagen på Torpomoen var det betraktet som lite sannsynlig at en slik redningsoperasjon kunne la seg gjøre på særlig mindre enn ti minutter. Denne tors> årets livsviktige NM fbaargang2013 fbseksjonHEL