¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇEr du en ildsjel? Verdighetsenteret tilbyr et unikt opplæringsprogram: Opplæringen skal kvalifisere deg til å organisere og lede frivillig arbeid innenfor eldreomsorg. Du vil også få faglig støtte til å utvikle lokale frivillighetsprosjekter. ny satsing for region øst: oppstart 11. februar 2014 Verdighetsenteret er et nasjonalt kompetansesenter med et sterkt tverrfaglig miljø innenfor eldreomsorg, frivillig arbeid og Palliative Care. Vi jobber for at sårbare gamle skal få en verdig alderdom. ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇLærlinger under lupen Lærlingundersøkelsen 2013 viser en klar sammenheng mellom faglige utfordringer og lærlingers opplevelse av mestring. En analyse av lærlingundersøkelsen, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), tar for seg hvordan mestring og faglig utfordring innvirker på læringsprosessen. Hvilke faktorer som ligger bak hvor fornøyd lærlingen er med opplæringen de har fått på arbeidsplassen, viser en klar sammenheng mellom faglige utfordringer og det å oppleve mestring. NTNU har analysert resultatene på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet og sett på hvordan undersøkelsen brukes og gjennomføres i fylkene. Lærlingundersøkelsen har stor betydning for utviklingen av lærlingordningen. Omlag 40 prosent av fylkeskommunene svarer at denne undersøkelsen er et svært viktig kvalitetsutviklingsverktøy for fag- og yrkesopplæringen. De øvrige mener den er et ganske viktig verktøy. I Lærlingundersøkelsen og Lærebedriftundersøkelsen kan lærlinger og instruktører si sin mening om opplæringen og andre forhold som er viktige for trivselen og læringsutbyttet. Det er en klar økning i deltakelsen i. Nesten 7000 lærlinger fra 12 fylker besvarte Lærlingundersøkelsen i 2013. Flere resultater kan leses på nettsidene til Utdanningsdirektoratet, www.udir.no. NBM ¸ˇ¸ˇWenche Foss-prisen til Burn Camp Burn Camp ble tildelt Wenche Foss ærespris for sitt arbeid for brannskadde barn og voksne.  Dette er helt topp. Det er kjekt å få anerkjennelse for det vi har jobbet med i mange år, sier Glenn Lauvik, leder av Burn Camp og styremedlem i Norsk forening for brannskadde. Til daglig jobber han i Bergen brannvesen. Jobben som leder på Burn Camp gjør han på fritida sammen med andre brannkonstabler og brannskadeavdelingen ved Haukeland sykehus. Burn Camp er en leir for barn med brannskader, der barna lærer å mestre sine skader og får møte andre barn med samme erfaring. Leiren flytter rundt i landet fra år til år. I tillegg arrangeres det en camp for brannskadde voksne. SAG 36 > Fagbladet 11/2013 colourbox.com fbaargang2013 fbseksjonHEL