¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇMeningen med livet På Filosofisk kafe leter sju damer over 70 år etter meningen med livet. Deltakerne overrasker stadig med spennende tanker om viktige spørsmål. Tekst: KARIN E. SVENDSEN Foto: ERIK M. SUNDT ¸ˇCathinka Guldbergsenteret Cathinka Guldberg-senteret Lovisenberg består av sykehjem, omsorgs- og dagsenter. Senteret er eid av Stiftelsen Diakonissehuset Lovisenberg. Sykehjemmet har 127 pasienter. 38 > Fagbladet 11/2013  Hva menes med et godt liv?  Det er å være glad i andre og seg selv...  En nær venn kan gjøre hverdagen meningsfull...  å være frisk, å være med i livet... I dag er det hjelpepleier og aktivitør Erna Larsen som leder møtet. Møtelederens rolle er å hjelpe deltakerne videre i samtalen, og kanskje trekke inn flere. Etter en liten pause tar hun ordet.  For deg, Gerd, gir det et godt liv å være med i livet. Hva med deg, Eva? Hva er et godt liv for deg?  Jeg tror vi må ha trygghet fra vi er spedbarn og livet ut. Da tåler vi at det går litt opp og ned. Hjelpepleier Liv J. Goksør holder seg i bakgrunnen og følger med på hvem som ønsker å si noe. Hun beveger seg rundt bordet og gir mikrofonen til den som ber om ordet eller som tar imot utfordringen. Oppegående pasienter Store spørsmål tas opp i samtalene på Filosofisk kafe på Cathinka Guldberg-senteret i Oslo. Hver tredje uke møtes de to hjelpepleierne og de sju beboerne en times tid. I to år har de samlet seg rundt bordet til felles undring over eksistensielle temaer. Liv J. Goksør og Erna Larsen, som er fasilitatorer for gruppa, har begge tilleggsutdanning i filosofi. De forbereder og leder samtalene. Nå for tida er det bare ¸ˇ¸ˇFILOSOFISKE DAMER: Fra venstre Tove Falch, Eleanor Meltzer, Astrid Gran, Erna Larsen, Eva Røine, Gerd Rekaa og Janne Vang. Liv J. Goksør står bak med mikrofonen. ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ fbaargang2013 fbseksjonHEL