¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇFagforbundets solidaritetsprosjekter ¸ˇAmbassadører til Palestina  Når vi kommer hjem, vil vi fortelle våre venner, kolleger og familie om det vi har sett og hørt, slik at de kan forstå hva dere opplever. Tekst: VEGARD VELLE Foto: VEGARD VELLE og ARE STRANDEN Slik avslutter gjerne Fagforbundets Palestina- ambassadører sitt besøk hos lokale samarbeidspartnere på Vestbredden, i Gaza eller i palestinske flyktningleirer i Libanon. Fagforbundet nøyer seg ikke med å gi penger, men vil med selvsyn få med seg hva palestinerne har å slite med. Trakassering på flyplassen Palestina-ambassadørene denne gangen kommer fra Østfold, Akershus, Nordland, Oslo, SørTrøndelag og Vest-Agder. Gruppa er delt i to; halvparten skal til Vestbredden, de andre til Gaza. Allerede på Ben Gurion flyplass utenfor Tel Aviv får vi et inntrykk av den spente situasjonen. Israelske tjenestemenn setter oss i et siderom i litt over tre timer, uten noen forklaring. Til slutt sier de vi kan gå.  Jeg er oppgitt over at de tillater seg å behandle folk sånn. Jeg tror de vil markere hvem som får lov å komme inn, og at de misliker oss, mener Signe Rasmussen fra Fagforbundet i Nordland. Småbønder mot soldater Det var under landsmøtet i 2009 at Fagforbundet besluttet å støtte palestinere, og spesielt prosjekter som bidrar til at palestinere kan bli selvforsørgende. Støtten går gjennom Norsk Folkehjelp, som bistår lokale prosjekter. For eksempel støtter de småbondeorganisasjonen Foreningen for landbrukskomiteer. De prøver å holde landbruket i gang på tross av at vannledninger blir klippet over av israelerne, veiene deres blir gravd opp eller væpnete soldater nekter dem å høste avlingen. Et annet prosjekt hjelper palestinske arbeidere med arbeidsrettigheter og folk som er truet av utkastelse fra hjemmene sine. Et tredje og fjerde prosjekt handler om å få flere kvinner og ungdom inn i politiske styrer og på valglistene. Besøker nomader Et av områdene ambassadørene besøker er Hebron Hills på Vestbredden. Området er goldt. Det består av sand, stein og noen busker med trevlete blader. Det er langt mellom gresstustene, og vannmangelen er påtrengende. Likevel klarer nomadene å overleve her, takket være sauehold. De mirakuløse dyrene klarer å utnytte det lille som fins av vegetasjon. Minibussen vår stopper hos en nomadefamilie. De bor i en slags telthytte laget av metallstenger, dekket med plast som blir holdt nede og hindret fra å blåse vekk av steiner. ¸ˇ¸ˇ¸ˇ50 > Fagbladet 11/2013 KONTROLL: Ved den svært hellige Ibrahim-moskeen i byen Hebron på Vestbredden begrenser israelske vaktposter adgangen for palestinerne. Jeg er oppgitt over at de tillater seg å behandle folk sånn. Jeg tror de vil markere hvem som får lov å komme inn, og at de misliker oss. SIGNE RASMUSSEN ¸ˇ fbaargang2013 fbseksjonHEL