¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇFagforbundets solidaritetsprosjekter ¸ˇ¸ˇ¸ˇSPILLER FOTBALL: I friminuttet spiller de palestinske skolebarna fotball. Her fra en landsby på Vestbredden. landet sitt, påpeker Lynette Frøyhov, fra Fagforbundet i Akershus. Forbundets ambassadører lover å fortelle historien hans videre. Bosetterne tar over Over hele Vestbredden tar israelske bosettere over jorda til palestinerne, og spesielt i de mest fruktbare områdene. Under påskudd av naturreservat, militære treningsfelt eller vage sikkerhetsrisikoer, driver Israel palestinerne ut. Stadig popper det opp nye israelske bosettinger. Ifølge Ocha, FNs humanitære organ i området, har bosetterne lagt beslag på 43 prosent av Vestbredden. De drøyt to millioner menneskene som bor her, lever på stadig mindre arealer, som mest ligner på små enklaver, inneklemt av murer og væpnede soldater. Området er oppstykket, og for å reise fra et sted til et annet, må palestinerne gjennom israelske sjekkpunkter, hvor de hver dag risikerer å bli avvist og må snu. Fortvilt situasjon i Gaza Konsekvensen er enorme køer ved bensinstasjonene, knapphet på flere matvarer og mangel på strøm mesteparten av døgnet. På toppen av det hele er grunnvannet i ferd med å bli forgiftet av saltvann. Allerede i 2016 vil grunnvannet være umulig å drikke, ifølge FN. Hvordan de rundt to millioner menneskene som lever i Gaza, skal overleve da, har ingen noe godt svar på. ¸ˇI Gaza er situasjonen enda mer fortvilt. Det nye styret i Egypt har stengt grensene og signalisert at nå får Israel, i tråd med folkeretten, ta seg av folket de okkuperer og stenger inne med murer, soldater og krigsbåter. Både mennesker og forsyninger som matvarer, sement og diesel blir dermed hindret i å komme inn og ut av det lille området. gråter. Flere sover dårlig.  Jeg er veldig glad for at jeg fikk oppleve den kontrasten mellom frihet og fangenskap som fins mellom Norge og Palestina. Verden må begynne å forstå at vi ikke kan behandle folk på den måten palestinerne blir behandlet. Jeg skal aldri slutte å si at det må bli en ende på undertrykkelsen der, fastslår Signe Rasmussen. 52 > Fagbladet 11/2013 UBØYELIG: Mohammed Shalaldah lar ikke israelerne skremme ham til å flytte. Men ambassadørene ser også et folk som ikke gir opp.  Palestinerne graver seg ikke ned i søla, selv om livet er vanskelig. De gjør det beste ut av det de har. Det er imponerende, sier Lynette Frøyhov. Etter reisa Når Fagforbundets ambassadører kommer hjem, spør folk om hvordan det var i Palestina, og de forteller historier om folk som blir tråkket på og drevet ut, men som kjemper tilbake. Noen holder foredrag eller skriver kommentarer. Alle er forbannet. En i gruppa bare gråter og fbaargang2013 fbseksjonHEL