¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇKontakt Oss! tips@fagforbundet.no Fagbladet, postboks 7003 St.Olavs plass, 0130 Oslo ¸ˇ¸ˇFra Ringsaker til molde ¸ˇ¸ˇ¸ˇPensjonistene i Fagforbundet Ringsaker dro på sin årlige sommertur i slutten av august. 68 pensjonister fordelt på to busser dro oppover Gudbrandsdalen og ned Romsdalen til Molde. Neste dag gikk turen til Bud, men med stopp ved Ergan fort før vi kjørte den fantastiske Atlanterhavsveien. Vi ble hentet i båt  kopi av Saga Siglar  og fraktet til Håholmen, der vi fikk servert fiskesuppe og vertens historie om stedet  fra det var et livlig fiskevær til det ble overtatt av Ragnar Thorseth. På turens tredje dag satte vi nesa hjemover. Vi stoppet ved Trollveggen for å ta bilder og handle. Lunsjen spiste vi på Kvam i Gudbrandsdalen. En stor takk til to dyktige sjåfører fra Tide, og til alle som var med og gjorde dette til en hyggelig og minnerik tur. Tekst: Kari Lundberg Foran fra venstre: Berit Bratlie, Anne Britt Damhaugen, Unni Wahl (40 år), Bjarne Moskvil (40 år), Inger Hotvedt og Liv Sollum. Bak fra venstre: Hilde Nordnes, Anne Katrine Olsen, Vigdis Gjelseth, Elisabeth Hegna, Hilde Søsæther, Aud Vørrang, Anne Merethe Kristiansen, Sylvi Jacobsen, Anne-Karin Bjerkeli og Ingeborg Nævra. Verdig feiring i Horten I begynnelsen av november avholdt Fagforbundet avd. 128 Horten sin årlige tilstelning for jubilantene med styret som vertskap. 16 jubilanter var til stede på LO-senteret. To av dem har 40 års medlemskap i LO, 14 av dem har vært medlem i Fagforbundet og tidligere i NHS eller NKF i 25 år. Kvelden ble markert med middag og utdeling av merker og diplomer. De av våre jubilanter som ikke var til stede, vil ¸ˇmotta merker og diplomer hjemme. Tekst: Aage S. Bekken ¸ˇHeder på St. Olav Fagforbundet St. Olavs Hospital i Trondheim hedret sine 25- og 40-årsjubilanter med en flott tilstelning i midten av oktober. Det var invitert 42 medlemmer som skulle få motta 25-årsnål fra forbundet og 16 medlemmer som skulle få LOs 40-årsnål, men alle kunne dessverre ikke komme. Under årets merkeutdeling fikk fagforeningsleder John Olav Berdahl, tildelt Fagforbundets gullnål for å ha innehatt sammenhengende tillitsverv i over 20 år. Tekst: John Olav Berdahl Fagforbundet Sør-Varanger avd. 308 hedret to medlemmer med 40 års medlemskap i LO og 36 medlemmer med 25 års medlemskap i Fagforbundet. Leder i Fagforbundet Finnmark, Bjørg Tapio og nestleder i Fagforbundet Finnmark, Øystein Hansen stod for overrekkelsene til jubilantene. Fra venstre: Nils-Edvard Olsen, Bjørg Tapio (leder Fagforbundet Finnmark), Margrethe Hansen (40 år), Tove Hansen, Nanna N. Wara, Anita Knutsen, Evy Haugnes, Tove Marie Kaaven, Turid Marjavara Johansen, Harrieth Opdahl, Elisabeth Weigama, Liv Turid Kristiansen og Øystein Hansen (nestleder Fagforbundet Finnmark) Guri-Merete Bongo fikk også sitt merke, diplom og velfortjente blomst. Følgende jubilanter var forhindret fra å møte: 40-årsjubilant Gerd Dahle, 25-årsjubilantene Eva Dørmænen, åse Øyen, Kari W. Laurila, Anne-Britt Lie, Herlaug Johnsen, Sofie Andersen, Tove Aakerøy, Marianne Dørmænen, Hildur Salangi, Aino Marie P. Bakkemo, Oddny Mathisen, Frits Øverli, Torill Moksnes, Oddvar Blix, Gerd Aakre, Gunvor Devold, Kurt Hansen, Jill Jørgensen, Gudrun Seipajærvi, Evy Bergheim, Enid Eriksen, Susann Sandel Larsen, Vigdis Aule, Vanja Skimlid, og Heidi Sundfær. Foto: Line Kristoffersen Mange jubilanter i Sør-Varanger Fagbladet 11/2013 > 59 fbaargang2013 fbseksjonHEL