¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇTilbakeblikk Tekst: ARNSTEIN HØLMEBAKK ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇANSVARLIG REDAKTØR Kirsti Knudsen kirsti.knudsen@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 49 REDAKSJONSSJEF åslaug Rygg aaslaug.rygg@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 72 JOURNALISTER Titti Brun titti.brun@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 29 Per Flakstad per.flakstad@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 28 Simen Aker Grimsrud simen.aker.grimsrud@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 37 Sidsel Hjelme sidsel.hjelme@fagforbundet.no 23 06 44 48 Nina Monsen nina.monsen@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 33 Ingeborg Vigerust Rangul Permisjon Karin E. Svendsen karin.svendsen@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 43 Ola Tømmerås ola.tommeras@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 50 Vegard Velle vegard.velle@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 53w TYPOGRAFER Vidar Eriksen vidar.eriksen@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 69 Knut Erik Hermansen knut.hermansen@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 70 ANNONSER Lillian Lindberg lillian.lindberg@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 46 Annonsemateriell sendes til annonser@fagforbundet.no Faks 23 06 44 07 Hverdagsengler  På Internasjonalens kongress i Japan i 1997 tok Jan Davidsen meg til side og insisterte på at vi måtte snakke sammen, fortalte Tove PStangnes en gang. Frierietª ble til Fagforbundet. å den tida var det mildt ha lillesøstrene ut av yrket. Tove sagt tabu å snakke om og den nye ledelsen la i stedet organisert samrøre om til en offensiv mot arbeidsmellom erkerivalene YS giverne for å gjøre hjelpepleierne ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ241 393 og LO, ikke minst fordi det også dreide seg om de to hovedorga nisasjonenes største forbund. Derfor ble de første følerne mellom Helse- og Sosialforbundet og Kommuneforbundet på den andre siden av kloden håndtert med ytterste diskresjon. Og da nyheten om samarbeidsavtalen sprakk et snaut år senere, slo den ned som en bombe i arbeidslivets organisasjoner. Førr ei dame! Av de fem kvinnene som siden starten i 1965 har ledet det tidligere Hjelpepleierforbundet, er det uten tvil Tove Stangnes stjerne som vil lyse lengst og sterkest. Mediene tok henne straks til brystet, for hennes evne til å formidle sterke og klare standpunkter i et tydelig språk. Hun sto fram som en realpolitiker, uten politikerspråk. Går vi gjennom klipparkivene, flagrer honnørord fra overskrifter som fargelegger portrettene av henne: Førr ei dame, Den ukuelige, Modig og hjertevarm. Selv var hun tidlig bevisst betydningen av å være tilgjengelig for pressen.  Som forbundsleder så jeg dette som en av mine viktigste oppgaver, ikke minst som en mulighet til å nå medlemmene PIONEREN: Tove Stangnes var en av hovedarkitektene bak dannelsen av Fagforbundet. med budskapet, kunne hun si. Og medlemmene ble straks stolte av sitt blonde og vakre ikon, som stadig tok bladet fra munnen på deres vegne. Typisk nok beholdt hun beina på jorda, som da Dagsavisen en gang spurte om hun trodde på engler.  Jeg tror på hverdagsenglene blant oss, svarte hun kontant med adresse til sine egne.  Mennesker som gjør livet bedre for andre. 330 minutters streik Da Tove ble valgt til leder på et ekstraordinært landsmøte i 1992, ble det en pause i den ødeleggende profesjonskampen de var påført av storesøstrene i Sykepleierforbundet, som helst ville og omsorgsyrkene synlige, og få hevet lønn og status til fotfolket i Helse-Norge. Ved tariffoppgjøret neste sommer ble det streik, etter at et overveldende flertall hadde forkastet skambudet de var budt. Det ble en av historiens korteste arbeidskamper. De streikende hadde knapt rukket å komme seg opp på barrikadene da streiken ble stoppet ved tvungen lønnsnemnd, tross alle dispensasjoner som var gitt for ikke å sette liv og helse i fare. Den vel fem timer lange streiken ble likevel en knallstart for Tove & co, som for alvor fikk demonstrert hvor uunnværlige de var i norsk helsevesen. At de også var for lavt verdsatt må voldgiftsnemnda ha forstått, ettersom de fikk innfridd alle krav. Ingen av dagens voksne helse- og omsorgsarbeidere er i tvil om hvem som ga yrkesgruppa et ansikt utad. Også Stangnes engasjement for medsøstrenes rett til fullverdig fagopplæring ble innfridd ved innføring av utdanningsreformen midt på 90-tallet. Og det var hun som i KLP-styret fikk avverget at de kommune-ansattes pensjoner ble satt i spill på børsen. Trykksak REPRO/TRYKK Aktietrykkeriet AS Fagbladet 11/2013 > 61 Foto: Per Flakstad M Ø J L I E R K M E T fbaargang2013 fbseksjonHEL