¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇANNONSE Informasjon om LOfavør Varmt og trygt Halvparten av alle brannene her i landet skyldes elektrisitet, enten teknisk svikt eller feil bruk av utstyr. Som gammel energimontør vet jeg godt hvor stor betydning elektrisitet har for landet. Det er noen år siden jeg klatret i høyspentledninger, men respekten for disse enorme kreftene sitter i kroppen. Skadene elektrisitet kan forårsake er betydelige hvis man ikke er forsiktig. Høytid for brannª er den den første aktiviteten jeg har ansvar for som ny leder i LOfavør. Vi ønsker å bidra til trygghet for deg som medlem. Forebygging av brann er en viktig del av jobben. Vår innboforsikring kollektiv hjem er svært god men jo færre som får bruk for forsikringen jo bedre. LOfavørs medlemsfordeler blir stadig bedre. Når vi velger leverandører som skal få lov til å bli del av LOfavør-familien stiller vi strenge krav. De leverandørene vi inngår samarbeid med er de som leverer produkter av god kvalitet til en rimelig pris. Du som er medlem skal ha skikkelig service! For å bidra til servicenivået vil jeg gjerne gi deg et godt råd for å hindre brann til ˇ€6‹ˇ€0‹ˇ€'‹ˇ€`‹ˇ€‹ˇ€I‹ˇ€0‹ˇ€'‹ˇ€%‹ˇ€*‹ˇ€.‹ˇ€a‹ˇ€.‹ˇ€‹ˇ€%‹ˇ€.‹ˇ€‹ˇ€^‹ˇ€1‹ˇ€%‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€$‹ˇ€%‹ˇ€1‹ˇ€‹ˇ€:‹ˇ€8‹ˇ€8‹ˇ€%‹ˇ€‹ˇ€1‹ˇ€2‹ˇ€.‹ˇ€‹ˇ€&‹ˇ€%‹ˇ€‹ˇ€%‹ˇ€.‹ˇ€‹ˇ€/‹ˇ€@‹ˇ€3‹ˇ€3‹ˇ€%‹ˇ€*‹ˇ€‹ˇ€(‹ˇ€)‹ˇ€‹ˇ€4‹ˇ€*‹ˇ€:‹ˇ€8‹ˇ€8‹ˇ€#‹ˇ€1‹ˇ€*‹ˇ€(‹ˇ€8‹ˇ€*‹ˇ€%‹ˇ€.‹ˇ€‹ˇ€#‹ˇ€3‹ˇ€‹ˇ€4‹ˇ€8‹ˇ€6‹ˇ€7‹ˇ€*‹ˇ€%‹ˇ€'‹ˇ€%‹ˇ€&‹ˇ€1‹ˇ€:‹ˇ€1‹ˇ€3‹ˇ€%‹ˇ€.‹ˇ€‹ˇ€‹ Det fører til overbelastning, varmeutvikling og brannfare. Få fagfolk til å montere et par ekstra veggkontakter, så blir julen tryggere. Jeg har et par tips til, som du ˇ€^‹ˇ€1‹ˇ€1‹ˇ€%‹ˇ€.‹ˇ€‹ˇ€:‹ˇ€‹ˇ€%‹ˇ€1‹ˇ€‹ˇ€%‹ˇ€3‹ˇ€%‹ˇ€1‹ˇ€‹ˇ€1‹ˇ€#‹ˇ€*‹ˇ€:‹ˇ€4‹ˇ€‹ Ønsker du mer informasjon, ta en titt på www.lofavor.no. Send oss også gjerne dine kommentarer og gode historier til post@lofavor.no Jeg ønsker deg en varm og trygg vinter Med beste hilsen Terje Olsson Ring MedlemsTelefonen LOfavør 815 32 600 tast 3 så 2 Postboks 778 Sentrum, 0106 Oslo 62 > Fagbladet 11/2013 Desember er brannfarlig Levende lys, fyr på peisen og mye elektrisk oppvarming kan være hyggelig på en mørk desemberkveld i julestria. Dessverre er disse tingene også en medvirkende årsak til at desember er årets verste brannmåned. Statistikk fra Norsk brannvernforening viser at dobbelt så mange omkommer i brann i desember enn det som er gjennomsnittet for resten av året. ˇ€T‹ˇ€7‹ˇ€@‹ˇ€8‹ˇ€)‹ˇ€(‹ˇ€.‹ˇ€4‹ˇ€'‹ˇ€%‹ˇ€.‹ˇ€%‹ˇ€1‹ˇ€4‹ˇ€‹ˇ€&‹ˇ€(‹ˇ€3‹ˇ€‹ˇ€%‹ˇ€.‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€&‹ˇ€%‹ˇ€4‹ˇ€%‹ˇ€$‹ˇ€/‹ˇ€%‹ˇ€.‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€4‹ˇ€2‹ˇ€‹ˇ€&‹ˇ€%‹ˇ€*‹ˇ€‹ˇ€%‹ˇ€.‹ˇ€‹ˇ€%‹ˇ€1‹ˇ€‹ˇ€^‹ˇ€1‹ˇ€‹ˇ€(‹ˇ€1‹ˇ€'‹ˇ€%‹ˇ€&‹ˇ€1‹ˇ€:‹ˇ€1‹ˇ€3‹ˇ€‹ˇ€*‹ˇ€:‹ˇ€'‹ˇ€‹ ˇ€2‹ˇ€‹ˇ€4‹ˇ€8‹ˇ€:‹ˇ€-‹ˇ€*‹ˇ€%‹ˇ€‹ˇ€/‹ˇ€(‹ˇ€*‹ˇ€*‹ˇ€%‹ˇ€.‹ˇ€:‹ˇ€%‹ˇ€.‹ˇ€‹ˇ€#‹ˇ€3‹ˇ€‹ˇ€%‹ˇ€)‹ˇ€%‹ˇ€1‹ˇ€*‹ˇ€0‹ˇ€%‹ˇ€'‹ˇ€*‹ˇ€‹ˇ€>‹ˇ€%‹ˇ€1‹ˇ€3‹ˇ€%‹ˇ€‹ˇ€#‹ˇ€9‹ˇ€9‹ˇ€‹ˇ€_‹ˇ€%‹ˇ€.‹ˇ€%‹ˇ€‹ˇ€.‹ˇ€7‹ˇ€@‹ˇ€8‹ˇ€)‹ˇ€(‹ˇ€.‹ˇ€4‹ˇ€'‹ˇ€%‹ˇ€.‹ˇ€%‹ˇ€‹ˇ€‹ Sjekk også at pilen står i det grønne feltet på brannslukningsapparatet. Hvis ikke må det til service, noe du kan få gjort i alle butikker som selger brannslukningsapparater Terjes tre råd mot brann ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇˇ€‹ Sjekk at brannvarslere og brannslukningsapparat fungerer Unngå kontakt-trærª, få heller fagfolk til å montere ˇ€_‹ˇ€%‹ˇ€.‹ˇ€%‹ˇ€‹ˇ€)‹ˇ€%‹ˇ€3‹ˇ€3‹ˇ€8‹ˇ€#‹ˇ€1‹ˇ€*‹ˇ€(‹ˇ€8‹ˇ€*‹ˇ€%‹ˇ€.‹ Ikke la oppvaskmaskin, vaskemaskin og tørketrommel gå om natten eller når du ikke er hjemme ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇlofavor.no ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ fbaargang2013 fbseksjonHEL