¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇB-Postabonnement Returadresse: Fagforbundet Postboks 7003 St. Olavs plass 0130 Oslo ¸ˇ¸ˇ¸ˇFagforbundet har over 330.000 medlemmer. De representerer mer enn 100 yrker, som alle trengs for å holde hjulene i gang i store og små virksomheter over hele landet. ¸ˇI første rekke Kommer du inn på rådhuset i Svelvik, er Nina Charlotte Danielsen (39) ofte den første du møter.  Det er gøy på jobb når jeg kan gi folk god service, sier Nina som foruten å hjelpe besøkende på kommunetorget også jobber med post og arkiv. Hun er en av 24.845 kontoransatte som er medlem i Fagforbundet. ###*P >>Fagbladet *I/*Y Foto: Erik M. Sundt fbaargang2013 fbseksjonHEL