¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇKirke, kultur og oppvekst Innhold ¸ˇ¸ˇ32 Oslo universitetssykehus har utdannet samtalepartnere for å imøtekomme behov hos pasienter med ulike livssyn. Samtalepartnerne har taushetsplikt, tid og samtaletrening. 8 LANDSMØTET: Tar forbundet videre 14 Yrkesskadeerstatning etter åtte år 16 Kutt, kutt og atter kutt 20 PORTRETTET: Karl Eirik Schjøtt-Pedersen 27 42 KIRKE, KULTUR OG OPPVEKST 44 FOTOREPORTASJEN: Drømmer i to land 50 Ambassadører til Palestina FASTE SPALTER 4 Aktuelt 4 Mettes mening 24 Bare spør 28 Seksjonsaktuelt 36 FOKUS: Rapport fra framtidas bibliotek 38 Seksjonslederen 54 Debatt 56 Gjesteskribent: Hans Olav Lahlum 58 Oss 60 Kryssord 61 Tilbakeblikk 66 ETTER JOBB: Lykkelig amatør 68 EN AV OSS: I første rekke 30 Barnehager er i ferd med å få nettportaler der de kommuniserer med foreldre på en bedre og enklere måte enn før. ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇNettportal  et nyttig verktøy 20 Karl Eirik Schjøtt-Pedersen har takket av som statsråd ved Statsministerens kontor og som stortingsrepresentant. Finnmarkingen har lyst på jobb i næringslivet etter karantenetida. ¸ˇ¸ˇHer er n 8 ¸ˇ¸ˇ¸ˇInn i framtida med ny ledelse En epoke ble avsluttet da en av fagbevegelsens bautaer, Jan Davidsen, takket for seg og overlot ledelsen av Fagforbundet til Mette Nord. ¸ˇ¸ˇ¸ˇMangfold på sykehuset 35 Ungdata står bak den første nasjo- nale rapporten om hvordan dagens ungdommer har det. De fleste har det bedre enn på 1990-tallet, men en av fire sliter. ¸ˇ¸ˇUng og ulykkelig 14  Er du ikke organisert, har du ikke nubbsjanse til å gå til rettssak  verken økonomisk eller psykisk, sier Dagny Gjøse. Hun fikk ødelagt helsa på en nattvakt i 2005. Nå har hun fått erstatning. ¸ˇ¸ˇHjelpepleier fikk yrkesskadeerstatning ¸ˇ¸ˇ¸ˇFramtidas bibliotek Fokusforfatterne Jorun Systad og Ellen Ovenstad deler sine reflek- sjoner om hvilke utfordringer biblioteket vil møte i tida som kommer. 36 2 > Fagbladet 11/2013 ISSN 0809-926X Foto: Jan-Inge Haga Foto: Scanpix Foto: Per Flakstad Foto: Werner Juvik fbaargang2013 fbseksjonKIR