¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇAKTUELT ¸ˇBoikott Israel Flertallet på Fagforbundets landsmøte vedtok at de ønsker en internasjonal handelsboikott av Israel.  Kjernen i konflikten mellom Israel og Palestina er Israels ulovlige okkupasjon av palestinske områder, heter det i en uttalelse fra landsmøtet.  Venner døde av forgiftning ¸ˇ¸ˇ¸ˇVil utfordre Civita LO-sekretariatet har bevilget 12 millioner kroner til den nye tankesmia Agenda som LO og Fagforbundet skal starte sammen med Arbeiderpartiet og Senterpartiet som motvekt til høyresidas Civita. Tidligere har investor Trond Mohn gitt 12 millioner til tenketanken. Nei til søndagsåpent Et klart flertall av den norske befolkningen er imot søndagsåpne butikker, viser en undersøkelse Ipsos MMI har gjort for Dagbladet. 58 prosent er imot søndagsåpne butikker, 26 prosent er for, resten har ingen mening om saken. Partssamarbeid Utvikling og endring i kommunene må skje gjennom å involvere ansatte og innbyggere.  Samarbeid mellom politikere, ansatte og arbeidsgivere er den eneste arbeidsmetoden som tar på alvor de ansattes kompetanse, sa leder for omstillingsenheten i Fagforbundet, Anne Grethe Krogh, under lanseringen av boka Partssamarbeid skrevet av Knut Stranden, styreleder i stiftelsen Imtec. Akkurat nå behandles saken til tannlegeassistent Bertha Regine Serigstad (73) i Høyesterett. Bakgrunnen er kvikksølvdampen hun og andre tannlegeassistenter ble eksponert for på jobben, og som ga seg utslag i en rekke sykdommer og plager. Hukommelsestap, konsentrasjonsvansker, slim i lungene, hyppige urinveisinfeksjoner, mageproblemer, svimmelhet og hodepiner er noen av plagene kvinnene fikk. Meningsløst Bertha Regine Serigstad har kjempet i seks år, helt siden legen utredet henne første gang og fant skadene fra kvikksølvdampen. Underveis har hun mistet venner.  De døde av forgiftningen, og jeg syns det er meningsløst at jeg må helt til Høyesterett. Jeg er trett. Samtidig er jeg tøff  jeg må få lov å si det. Det er sterkt at jeg har kommet så langt, mener Serigstad. Tvert nei Da Bertha Regine Serigstad gikk til Nav første gang for å få erstatning for yrkessykdom, fikk hun tvert nei. Det gikk ikke an å konstatere at hun hadde en yrkessykdom, mente de, på tross av at en nesten samlet medisinsk ekspertise sa seg enig i sammenhengen mellom kvikksølvdamp og tannlegeassistentenes plager.  Staten mener plagene til tannlegeassistentene er for diffuse og ikke kan regnes som en yrkessykdom. De legger seg på en veldig streng praksis for yrkessykdommer, mener forbundsadvokat Anne Gry Rønning-Aaby, som represen- LANG KAMP: Jeg syns det er meningsløst at jeg må helt til Høyesterett for å få denne saken avgjort, sier Serigstad. terer Fagforbundet og kjemper tannlegeassistentenes sak, både i og utenfor rettssalene. Viktig prinsippsak Fra før er saken behandlet både i trygderetten og i Gulating lagmannsrett. I førstnevnte instans tapte den tidligere tannlegeassistenten. I lagmannsretten fikk hun derimot gjennomslag. Dersom tannlegeassistentene vinner, er det ventet at dette kan slå ut positivt også for andre grupper, for eksempel personer som har fått lungesykdommer, kols og astma i arbeidslivet. Fem høyesterettsdommere avgjør nå utfallet i saken. Dommen er ventet i begynnelsen av desember. Tekst: VEGARD VELLE Lønnsfesten fortsetter Lønna til de ansatte i bank og forsikring økte med 6,3 prosent fra i september i fjor til september i år. Gjennomsnittlig månedslønn for ansatte i full stilling var 54.300 kroner i september 2013, ifølge Statistisk sentralbyrå. Månedslønna til administrerende direktører økte med 10,1 prosent, fra i snitt 125.400 kroner i 2012 til 138.100 kroner i 2013. ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇFrykter politiet Asylfamilier med endelig avslag ønsker seg en rask og tydelig avklaring av sin situasjon. Ellers går det ut over både voksne og barn, viser en ny rapport som Fafo har lagt fram i samarbeid med Redd Barna. Angsten for å bli uttransportert, for at politiet skal komme en grytidlig morgen og sette dem på et fly tilbake til hjemlandet, er stor. ¸ˇ¸ˇ6 > Fagbladet 11/2013 Foto: Geirmund Jor Foto: Helle Aasand fbaargang2013 fbseksjonKIR