¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇKutt, kutt og atter ¸ˇ¸ˇAnsatte i Kommune-Norge frykter for jobbene sine når rådmenn over hele landet legger fram sine stramme budsjettforslag. Den årvisse beskjeden er: Vi må kutte. Tekst: OLA TØMMERåS, NINA BERGGREN MONSEN, PER FLAKSTAD Selv om norske kommuner har fått betydelig mer i frie inntekter de siste åtte årene, betegner de fleste rådmenn økonomien som stram. Hvert eneste år tar de på seg en bekymret mine og leverer en liste med kutt og nedleggelser som lokalpolitikerne må ta stilling til før budsjettene vedtas i desember. Mens politikerne forsøker å finne penger til sine hjertebarn blant budsjettpostene, går de ansatte rundt og bekymrer seg  både for egne jobber og for kvaliteten på tjenestene og tilbudet til innbyggerne. På n igjen i Moss Moss er en av kommunene der det er varslet dramatiske nedskjæringer som kommunestyret skal behandle i sitt budsjettmøte 9. desember. Det er få måneder siden forrige nedskjæring og kutt av årsverk i pleie- og omsorgssektoren. Nå er det på n igjen. Rådmannen har lagt fram et budsjettforslag med brutale kutt. Byens tre sykehjem skal alene spare inn 20 millioner kroner. Overforbruket for pleie og omsorg var i fjor på 35 millioner; hittil i år har det nådd 30 millioner kroner. Alle forsøk på innsparinger har så langt blitt etterfulgt av ytterligere overskridelser. Bekymret for ansatte  Vi er bekymret, først og fremst for de ansatte. Folk er slitne nå, sier hovedtillitsvalgt Frank Bergflødt i Fagforbundet Moss og Våler.  Legg symbolpolitikk som redusert eiendomsskatt og fritt brukervalg til side. Det er oppfordringen fra Arbeiderpartiets Tomas Colin Archer. Han mener Høyre/Frp-ledelsen har mistet styringen. De borgerlige mener på sin side at overskridelsene i sektoren har pågått i flere år.  Øk heller grunnbemanningen Bergflødt har liten tro på at tiltakene i budsjettforslaget vil gi så store innsparinger som ledelsen håper.  Dette er i beste fall kreativ matematikk. I tillegg er nedbemanningen som ikke ble gjennomført forrige gang, regnet inn som en ekstra ressurs for å unngå vikarbruk. Det tas ikke hensyn til at det faktisk er færre enn tidligere på jobb, sier Bergflødt. Hans forslag for å få sektoren på rett kjøl igjen, er å øke grunnbemanningen. I dag > bruker Moss titalls millioner på vikarhjelp. Må SPARE MILLIONER: Det er uro og bekymring på de tre sykehjemmene i Moss.  Folk er slitne allerede før dette starter, sier hovedtillitsvalgt Frank Bergflødt. ¸ˇ16 > Fagbladet 11/2013 Foto: Ola Tømmerås fbaargang2013 fbseksjonKIR