¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇFor medlemmene framstår Den norske kirke først og fremst som lokal. Det må den få fortsette å være.ª Side 38 Seksjonsleder Mette Henriksen Aas Kirke, kultur og oppvekst ¸ˇ¸ˇˇ€‹ 21 samtalepartnere på sykehuset Samtalepartnerne på sykehusene i Oslo er personlig egnet, de tilhører tros- og livssynssamfunn utenfor Den norske kirke, og de er kurset i blant annet etikk og kommunikasjon. Side 32 ˇ€‹ Dårlig råd sliter på de unge Barneombudet etterlyser flere lavterskeltilbud for unge som sliter psykisk. Fattigdom er en viktig årsak til at unge faller utenfor, viser en rapport fra Ungdata. Side 35 ˇ€‹ Folkebiblioteket utfordres FOKUS: Den som ønsker seg en stille, rolig og forutsigbar arbeidsplass, bør definitivt ikke velge biblioteket. Framtidas bibliotekansatte må tåle liv og røre, skriver fokusforfatterne. Side 36 Barnehager på nett Gjennom en tilpasset nettportal kan foreldre se hva barna har gjort i barnehagen i løpet av dagen. Der kan de også gi og motta beskjeder. Side 30 Fagbladet 11/2013 > 27 ¸ˇFoto: Per Flakstad fbaargang2013 fbseksjonKIR