¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇKirke, kultur og oppvekst ¸ˇSFO-inspirasjon Utdanningsdirektoratet har samlet gode eksempler fra kommuner som har jobbet med å kvalitetsutvikle skolefritidsordningen. Gjennom beskrivelser fra SFOer gir nettstedet ideer til å planlegge, utvikle og gjennomføre tiltak. I tillegg inneholder nettstedet en veileder til kommuner som skal lage en plan for SFO-utviklingen og konkrete eksempler på slike rammeplaner som er i bruk ute i kommuner. Les mer på www.udir.no TiB Bufetat vil flytte kontoransatte Flytt 150 mil og hjelp etaten med å spare. Bufetat sine kontoransatte ramler av flyttelasset til Tønsberg. Bufetat, statens barne- og familievernetat, gjør sitt beste for å kutte utgiftene til administrasjon. For å holde ut- ¸ˇ¸ˇTåLER IKKE KUTT:  Bibliotekene er allerede sulteforet og har ikke mer som kan kuttes, mener leder i Fagforbundet Kultur Oslo, Ragnhild H. W. Sørensen. Oslo og Bergen på bibliotekbunnen Ingen store byer i Norden har så få bibliotek per innbygger som Bergen og Oslo. Den finske hovedstaden Helsingfors har omtrent like mange innbyggere som Oslo, men dobbelt så mange offentlige bibliotek som den norske hovedstaden. Dårligst Oslo kommer desidert dårligst ut av de nordiske hovedstedene når det gjelder antall filialer, viser en sammenlikning som Klassekampen har gjort. I Oslo må 37.000 mennesker dele en bibliotekfilial, mens tilsvarende antall i Helsingfors er 16.000. Bergen kommer enda dårligere ut med 38.000 innbyggere per bibliotekfilial. Gjennomgangen til Klasse- kampen viser at det i gjennomsnitt er rundt 20.000 mennesker for hver filial i de store nordiske byene  med unntak av de norske. Budsjettkutt Enda verre blir situasjonen i Oslo hvis fire filialer blir lagt ned, slik kulturetaten har foreslått. Kulturbyråd Hallstein Bjercke (V) i Oslo har fredet filialene, og mener det ikke er grunnlag for å kutte tilbud slik kulturetaten har vurdert. Dette beroliger ikke Ragnhild H. W. Sørensen som er leder i Fagforbundet Kultur Oslo.  På den ene siden sier byrådet at vi skal gi det samme og helst et bedre tilbud til innbyggerne enn i dag. På den andre siden er de ikke villig til å gi oss de ressursene som trengs for å gjennomføre det, sier hun til Fagbladet. Sulteforet  Kulturbyråden sier at det bareª er snakk om å kutte 2,8 millioner i 2014, men det går ikke an å isolere neste års budsjett. Den økonomiske planperioden går fram til 2017, og i den er det lagt opp til kutt på 11 til 13 millioner, og da er kulturetaten tvunget til tøffe sparetiltak allerede neste år, sier Sørensen  Vi var allerede sulteforet fra tidligere budsjettkutt. Og det gjelder hele kulturetaten, ikke bare bibliotekene, selv om det nok er de som blir rammet hardest. Bibliotekene har måttet avgi ressurser til andre kritiske områder i etaten, sier hun. Tekst og foto: PER FLAKSTAD ¸ˇ¸ˇgiftene nede, opprettet de i januar Bufetat Senter for administrasjon og utvikling (BSA) med hovedkvarter Bjørn Wilhelm Hermansen i Tønsberg, og de ønsker å flytte en god del av kontorvirksomheten dit.  Dette gjelder mange godt etablerte, godt voksne kvinner. Det er urealistisk at de skal flytte til Tønsberg, sier virksomhetstillitsvalgt for Fagforbundet i Bufetat, Bjørn Wilhelm Hermansen.  De bør heller ikke si opp i bytte mot sluttvederlag. Da risikerer de å stå uten arbeid, med små muligheter til ny jobb og med tapte pensjonspoeng, legger han til. Fontene 28 > Fagbladet 11/2013 fbaargang2013 fbseksjonKIR