¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇLegger ned barnehageplasser ¸ˇI Lillehammer foreslår rådmannen å legge ned 72 kommunale barnehageplasser. årsaken er at det er færre barnehagebarn i Lillehammer nå enn for et par år siden. Dermed har kommunen overkapasitet i barnehagene, og står ifølge rådmannen i fare for å bruke seks millioner kroner på plasser det ikke er bruk for. Bekymret Kommunestyret har vedtatt at kommunale og private barnehager skal få det samme tilskuddet pr. barn. Dersom kommunen opprettholder tilbudet og bruker like mye penger som før, men med færre barn, øker prisen for hvert barn. Dermed øker også tilskuddet til de private barnehagene, siden kommunen er bundet av vedtaket om likt tilskudd. Rådmannen kan ikke påvirke driften av private barnehager, derfor er det kommunale plasser som må legges ned for at det totale barnehagetilbudet skal være tilpasset etterspørselen. Det bekymrer den lokale Rødtpolitikeren Øyvin Aamodt:  Nå er andelen private barnehager 60 prosent, og den vil stige ytterligere hvis kommunale plasser blir nedlagt, sier han til GD.no. Den eneste muligheten kommunene har til å regulere det private barnehagetilbudet er å avslå driftstilskudd ved nyetableringer. LEGGER NED: I Lillehammer ønsker rådmannen å legge ned 72 kommunale barnehageplasser på grunn av overkapasitet og for å slippe å øke tilskuddet til private barnehager. Dette fikk kommunene mulighet til fra 2011. Oslo selger Flertallet i Oslo bystyre vedtok i fjor at ti barnehager skal selges og ytterligere sju konkurranseutsettes. Nå er det bestemt at salg og konkurranseutsetting skal begrenses til de tre bydelen Alna, Vestre Aker og Søndre Nordstrand. PF ¸ˇKongsberg er årets barne- og ungdomskommune ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇFagskoleutdanning kombinert med jobb Folkeuniversitetets helsefagskole i Akershus Fortløpende opptak. folkeuniversitetet.no tlf: 03838 ¸ˇKongsberg ble nylig kåret til beste barne- og ungdomskommune. Kommunen samarbeider godt på tvers av etater, og spesielt godt med det lokale kultur- og næringslivet.  Dette er gøy. Jeg tenker på alle de ansatte som har stått på i så mange år, og at vi har fått tillit fra politisk hold. Man skal være litt modig og djerv for å gjøre ting som er litt annerledes, sa kultursjef Heidi Hesselberg Løken i Kongsberg til NRK Buskerud etter etter at statsråd Solveig Horne hadde delt ut prisen på vegne av Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Viten og kultur I juryens begrunnelse heter det at samarbeidet med det lokale kulturlivet bidrar til gode og utviklende ungdomsmiljøer blant annet innenfor musikk, der Barnivalen, som er et samarbeid med jazzfestivalen, er et godt eksempel. Samarbeid med næringslivet har blant annet bidratt til etablering av et vitensenter som er et gratistilbud for alle barn over ti år. Hesselberg Løken peker på flere ting som har ført til suksess.  Vi har jo Vitensenteret der vi systematisk samarbeider med barnehagene i byen, og Glogerfestivalen der vi jobber sammen med ungdommene. I tillegg jobber vi med den kulturelle barnehage- og skolesekken gjennom hele året. I kommunen er cirka 6000 av de 26.000 innbyggerne barn og unge under 19 år. Tekst: TITTI BRUN Fagbladet 11/2013 > 29 Illustrasjonsfoto: Titti Brun Gratis utdanning! fbaargang2013 fbseksjonKIR