¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇDeler opplevelser i digital barnehage Nå kan foreldre ved Langhus barnehage i Ski når som helst og hvor som helst titte på bilder og lese korte tekster om hva barna deres har opplevd i løpet av dagen. TLekst og foto: PER FLAKSTAD anghus barnehage en den første kommunale barnehagen i Ski som har tatt i bruk digital kommunikasjon med foreldrene.  Tilbakemeldingene fra både ansatte og foreldre er udelt positive, sier pedagogisk leder AnneKatrine Hansen. Hun er en av to superbrukere for det digitale kommunikasjonssystemet som barnehagen bruker. på dagen. Mange foreldre forteller at de syns det er fint å kunne følge med på hva barna deres gjør i barnehagen, sier Hansen. Barnehagens nettportal er et lukket system som ingen har tilgang til uten et brukernavn og passord. Foreldre kan logge seg på og få tilgang til fellesinformasjon og ¸ˇDe prøver ut nettportalen Mykid, sammen med to private barnehager i kommunen. Gode tilbakemeldinger  Tidligere måtte beskjeder gis enten muntlig eller på lapper, og det kunne fort glippe i en hektisk periode der mange foreldre henter samtidig. Nå skriver vi beskjedene på nett, og så får alle den samme meldingen, forteller hun. Hansen understreker at den digitale informasjonen ikke skal erstatte den muntlige kommunikasjonen mellom barnehage og foreldre, men være et nyttig supplement. Dokumenterer i lukket system til informasjon som gjelder deres eget barn. Foreldre kan også gi beskjed hvis barna er syke eller hvis de skal hentes av noen andre enn dem. Foreldrene styrer selv i hvilken grad barna skal være med på bilder gjennom samtykkeskjemaer som henger godt synlig for de ansatte på alle avdelingene.  Bildene ligger lagret på separate servere og er ikke søkbare på det åpne nettet, sier Marianne Skari, daglig leder for nettportalen. Sparer tid  Tidligere brente vi bilder på en cd som barna fikk når de sluttet. Nå kan foreldrene selv laste ned de bildene de ønsker å ta vare på, sier Hansen. På NETT: Hver dag legger Anne-Katrine Hansen ut bilder og litt tekst om hva barna har gjort i løpet av dagen. Bak sitter assistent Tonje Olaussen Iversen, som også er Fagforbundets plasstillitsvalgt i barnehagen.  På formiddagen bruker vi kamera og tar bilder som vi legger ut sammen med litt tekst om hva vi har holdt på med. Hvis foreldrene har tilgang på pc, kan de logge seg på og være oppdatert og forberedt på hva barna skal fortelle om når de henter dem senere Hun mener det nye nettsystemet sparer de ansatte for tid til administrering. Barnehagen tok i bruk systemet i månedsskiftet august/ september. Da hadde forberedelsene pågått en stund.  Hver avdeling har sin egen side, og vi ønsket ikke 30 > Fagbladet 11/2013 DOKUMENTERER: Anne-Katrine Hansen dokumenterer barnas lek med kamera, og de bruker barnehagens lukkede nettportal for å vise det til foreldrene. ¸ˇ fbaargang2013 fbseksjonKIR