¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇå ta portalen i bruk før vi hadde innhold på alle sider, i første rekke en ukeplan og en månedsplan, forteller Anne-Katrine Hansen.  På forhånd demonstrerte en representant fra leverandørfirmaet Mykid systemet. Deretter hadde vi opplæring på hver avdeling, som har minst en ansatt som kan systemet godt, slik at alle har noen de kan spørre hvis de lurer på noe. I tillegg er vi to superbrukere som kan spørres uavhengig av avdeling. Skulle det dukke opp problemer vi ikke klarer selv, får vi raskt svar fra portalens brukerstøtte, sier hun. Foreldremøte Før barnehagen begynte å bruke portalen, ble systemet presentert på et foreldremøte, og allerede dagen etter begynte Anne-Katrine Hansen og hennes avdeling å bruke det. Siden fulgte de andre avdelingene etter i tur og orden. Den digitale kommunikasjonsplattformen i de tre barnehagene i Ski er foreløpig en prøveordning, som skal evalueres etter ett år.  Så langt er erfaringene veldig positive, sier AnneKatrine Hansen. ¸ˇDigital kommunikasjonsplattform sms, digital oppslagstavle, nyhetsbrev, månedsplan, ferieplan, dagrapporter og bilder. MykidVigilo Fagbladet 11/2013 > 31 fbaargang2013 fbseksjonKIR