¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇTAKLER Samtalepartnerne er der når pasientene trenger å snakke om gamle sår og store sorger. De er der for mennesker uansett tros- og livssyn. Og de tåler å ta imot vanskelige historier og følelser. Tekst: KARIN E. SVENDSEN Foto: ERIK M. SUNDT  Når en ateist og en muslim ønsker hverandre god jul utenfor Teologisk fakultet, da er vi kommet langt, smiler hinduen Kanagaratnam-Pulendran. Pulendran fra Sri Lanka er en av 21 samtalepartnere tilknyttet ressursteamet ved Oslo universitetssykehus (OUS). Samtalepartnerne har bakgrunn fra til sammen 12 forskjellige tros- og livssynssamfunn.  Vi har et åpent forhold oss i mellom. Vi har stilt mange spørsmål til hverandre, og vi er blitt godt kjent med alle de andres tros- og livssyn, forteller Pulendran. Fagbladet møter ham sammen med prosjektkoordinator Ambreen Pervez og Kjellaug Myhre fra Human-Etisk Forbund. Bakgrunn som kvalifiserer Hovedoppgaven til samtalepartnerne er å snakke med pasienter som ønsker å treffe en person med et annet livssyn enn sykehuspresten fra Den norske kirke. Samtalepartnerne er alle kvalifisert gjennom sitt troseller livssynssamfunn. Kanagaratnam-Pulendran er for eksempel sekretær i Norges Hindu kultursenter. Han er engasjert i integreringsarbeid og liker å hjelpe mennesker som trenger det. Han har derfor i mange år gjort en innsats som frivillig. Etter 36 år i landet, snakker han godt norsk og har blant annet vært tolk på konferanser og i begravelser. Givende arbeid Kjellaug Myhre har bakgrunn fra utenrikstjenesten. Hun har tatt flere kurs i regi av Human-Etisk Forbund og holder nå taler i gravferder, vigsler og navnefester i tillegg til at hun har tillitsverv og deltar i frivillig arbeid i forbundet. I alt har hun administrert og vært hovedtaler i om lag 90 humanistiske seremonier. Kursene, refleksjonskveldene og den øvrige oppfølgingen av samtalepartnerne ved OUS har ifølge Myhre vært svært lærerikt.  Også samtaler med pasienter og pårørende i en vond og sårbar situasjon er erfaringer som er vel verd å ta med seg inn i arbeidet som gravferdstaler, sier hun. Siden hun ble med i ressursteamet, har Myhre hatt samtaler med to terminale pasienter og deres pårørende. Hun sier det har vært tøft, for både den døende og for dem som skal leve videre, har det vondt. tid. Roqaya Dawood, 32 > Fagbladet 11/2013  Men det er også givende fordi jeg føler jeg gjør noe for mennesker i en vanskelig situasjon. Jeg bidrar til å gjøre situasjonen bittelitt mindre uutholdelig. Dessuten lærer jeg en masse ved hvert eneste møte, sier hun. Myhre uttrykker også takknemlighet for at hun får treffe så mange flotte mennesker som hun får en dyp respekt og beundring for. Likeverdig behandling Pasienter med en annen kulturell bakgrunn enn den norske, kan snakke med pleiepersonell på sin avdeling for å få kontakt med en samtalepartner. Pleier tar da kontakt med prosjektkoordinator som har Kjellaug Myhre, Kanagaratnam-Pulendran og Ambreen Pervez er fire av 21 samtalepartnere ved OUS. KOMMER FORT: Pasientene får besøk av en person med samme kulturelle bakgrunn i løpet av kort ¸ˇtraumer traumer fbaargang2013 fbseksjonKIR