¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇSykt bra ungdom Ungdom er skikkeligere og flinkere i dag enn på 1990-tallet, viser nasjonale tall. Barneombudet er mer bekymret for den firedelen som ikke tror de vil få et godt og lykkelig liv. ¸ˇDTekst: TITTI BRUN en første nasjonale rapporten fra Ungdata viser at unge i Norge har det bedre enn noen gang før  i forhold til familie, ven- ner, skole og framtidsutsikter. Over 40.000 ungdommer i 110 kommuner har deltatt i undersøkelsen.  Selv om de fleste unge har det veldig bra, viser rapporten Sykt bra også at altfor mange opplever stress og slit i hverdagen, sier Mira Aaboen Sletten, som er prosjektleder for Ungdata. Hun syns det er bekymringsfullt at ungdom i familier med dårlig råd skiller seg negativt ut på alle helseindikatorene.  Hele 34 prosent av unge fra familier med dårlig råd har depressive symptomer, understreker Sletten. Fattigdom er roten... Rapporten viser at unge i familier med dårlig råd er mindre fornøyd med egen helse, spiser sjeldnere faste måltider, trener mindre og har oftere symptomer på depressive plager. Det er også en klar sammenheng mellom dårlig råd og risiko for rusmisbruk, kriminalitet, mobbing og vold.  Tross positive tilbakemeldinger, er det svært bekymringsfullt at mange unge sliter med stress og symptomer på depresjon. Det er spesielt ille fordi det er tydelig knyttet til fattigdom. Vi må sørge for at unge ikke faller utenfor på grunn av økonomi, alt fra gratis skolemateriell til at alle skal ha god tilgang på helsetjenester, sier Christina Beck Jørgensen. Hun er leder for Fagforbundet Ungdom, som har satt mental helse på dagsorden for flere fagdager utover høsten. Stressa hverdag Barneombud Anne Lindboe er bekymret for unges psykiske helse. Mange barn og unge som henvender seg til ombudet, stresses av en hverdag med skole, lekser og mange prøver som kommer tett på hverandre. Hun etterlyser også flere og bedre lavterskeltilbud som skolehelsesøster. ¸ˇUngdata 2010 12 www.nova.no/ id/27362 ¸ˇChristina Beck Jørgensen, leder i Fagforbundet Ungdom. Fagbladet 11/2013 > 35 Foto: Morten Kristensen Illustrasjonsfoto: colourbox.com fbaargang2013 fbseksjonKIR