¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇBOKPRAT Har du alltid likt å teikne? Spørsmål frå Liva til skuleavisa:  Ja, eg har det. Av og til, på slutten av arbeidet med ei lang og vanskeleg bok, likar eg det ikkje lenger, men då må eg gjere det likevel, til eg er ferdig. Så tek eg meg ein pause og gjer noko anna. Ein gong, etter Sleggja, var eg så lei at eg berre ville jobbe på SFO. Så ein dag sat eg der med ungane, og fekk eit lite papirark (kopiark som var delt i to for at ungane ikkje skulle sløse med papiret). Så byrja eg å teikne De Fire Store. Det var den teikninga som ligg ved. Eg hadde ikkje teikna figurane sjølv på mange år det var Geir Moen som illustrerte dei to bøkene om De Fire Store. Men eg likte det. Eg overdreiv figurane sånn som eg berre kunne gjere fordi eg hadde skrive om dei i to bøker. Ibsen vart mindre og meir kompakt. Bjørnson meir stor og svulmande. Kielland tyngre, men også meir elegant. Og Lie, endå meir nevrotisk og utmagra av dårleg samvit. Eg hadde endeleg glede over å teikne igjen, og som ein dessert kom ein av ungane, såg på den og sa du tegner like bra som EDVARD MUNCH!ª Må du vere god til å teikne for å lage teikneseriar?  Det viktigaste er at EG likar å sjå på teikningane mine. At andre gjer det, er ein bonus, og det hjelper nok på økonomien min, sidan det er andre som må kjøpe bøkene. Men i utgangspunktet er det mi eiga glede som betyr noko. Det med å verte likt av andre har kun med pengar og mat på bordet å gjere. Kvifor valde du å skrive nynorsk?  Eg valde vel ikkje å skrive på nynorsk, eg berre var fødd der eg var fødd. Men eg likar det, eg synest det er fint. Og eg kan skrive bokmål om eg vil. Syns du dine eigne vitsar er gode?  Av og til synest eg vitsane mine er gode, andre gonger har eg berre ingenting betre. Eg håper alltid at dei skal forandre noko, forandre måten folk tenkjer på om ting. Det er viktigare for meg enn om dei ler. Men om folk ¸ˇ¸ˇ¸ˇLiva 12 år intervjuar illustratør, teikneserieskapar og barnebokforfattar Øystein Runde Øystein Runde skriv: Eg velger å bruke spørsmåla som tolvåringen, Liva Rindom Tofte, sende meg, då det er dei beste spørsmåla eg har fått: ...du tegner like bra som EDVARD MUNCH! Syns du dine eigne vitsar er gode? ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇler, er det ofte eit resultat av ei eller anna forandring. Det finst også vitsar som berre bekreftar det folk tenkte frå før. Vitsar som bekreftar fordommar. Det er vonde vitsar. Vitsar som forsterkar murane mellom folk. Det må ein unngå å lage. Sjølv om det kanskje av og til kan vere fristande å seie noko enkelt og fordomsfullt. Kva er det lurt å starte med når ein skal lage teikneseriar?  Det er lurt å starte KORT! Korte historier som du kan ro i land. Så lærer du både å starte ei historie, å avslutte ei historie, og å fylle det der i midten med artige ting. Spesielt det med å avslutte ting og gi dei frå seg til verda er viktig å lære. Alle har frøet til ein ide i seg, men å gi frå seg eit ferdig tre (eller ei frukt, eller ... kva ein no har fått ut av det frøet) er skummelt ... det er som regel der folk gir seg, sjølv om dei har noko bra. ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ40 > Fagbladet 11/2013 ... ... ... e e ei i i n n na a av v vu u n un n ng ne ga e an S ep p p å åS SF F FO O O I 2011 gav Øystein Runde ut boka Elefanten Tommy på Cappelen Damm, som er ei poetisk forteljing om elefanten Tommy, som lurer på kva som hender når han ikkje er meir. Øystein Runde (f.1979) er teiknar og grafikar frå Ulsteinvik. fbaargang2013 fbseksjonKIR