¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇFotoreportasjen Tekst og foto: MONICA LARSEN Drømmer i to land Fire av fem au pairer i Norge er fra Filippinene, og til enhver tid er det mellom 4000 og 5000 filippinske au pairer i Norge. Mange av dem har reist fra barna sine for å kunne gi dem skolegang og en trygg framtid. Det har også Chona Legaspi og Phymelyn Guleban gjort. De har henholdsvis to og tre barn hjemme på Filippinene. I kjølvannet av mødrenes drøm om å gi barna et bedre liv, ligger savn, forhold som går dukken, barn som får depresjoner, separasjonsangst og som opplever omsorgssvikt. Men også en nyvunnet mestringsfølelse som forsørger, en form for frigjøring og en styrket identitet hos kvinnene som reiser. Etter at Chona og Phymelyn kom til Norge er reglene endret slik at kvinner som har barn ikke lenger får oppholdstillatelse som au pair. ¸ˇ¸ˇChonas vertsfamilie i Norge har fire barn. Hennes egne barn hjemme på Filippinene er det mannen hennes som tar seg av. Etter at Chona reiste har barna fått problemer på skolen, og hun er bekymret for både kostholdet og helsen deres. 44 > Fagbladet 11/2013 fbaargang2013 fbseksjonKIR