¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇFagbevegelsen bidrar til færre mineofre i Laos Laos er det mest klasebombete landet i hele verden, til tross for at det ikke har vært krig der. Fagforbundet og Norsk Folkehjelp hjelper med å rydde eksplosivene. Det var under Vietnamkrigen det skjedde. På vei hjem til flybasene i Thailand fløy amerikanske jagerfly over Laos. Der dumpet de bomber og miner de ikke slapp i Vietnam og som de ikke kunne lande med. Blir lette i kroppen I dag er Norsk Folkehjelp en av de viktigste aktørene for å rydde miner i landet.  Vi blir møtt med en voldsom takknemlighet. Mange sier at vi har fjernet frykten, eller som de sier: De har blitt lette i kroppen og hodeneª, forteller Atle Karlsen, som leder ryddearbeidet. Skaper massiv frykt og terror Fagforbundet støtter Norsk Folkehjelp med 200.000 kroner. Innsatsen har allerede bidratt til at antallet mineofre synker. I 2010 døde 300 personer av udetonerte miner, i 2011 var tallet 100 og i 2012 var det 56. Men selv om antall døde går ned, skaper minene fremdeles stor frykt i hele befolkningen.  Koner og mødre frykter at mannen ikke kommer hjem fra rismarkene eller at barna skal tråkke på en mine på vei til skolen og bli drept eller skadd, forteller Atle Karlsen. Fjerner frykten ¸ˇFakta om Laos Befolkning på sju millioner. Ligger mellom Thailand, Kambodsja, Vietnam, Myanmar og Kina. Kan ha opp mot 50 millioner udetonerte klasebomber liggende. Fagforbundet finansierer et mineryddingsteam for 200.000 kroner. læring om Problemet fristende å leke med. Bare en uke før intervjuet fant sted, døde en seks år gammel gutt, og tre av vennene hans ble hardt skadd da de lekte med en mine. Hendelsen skjedde til tross for at skolebarn får oppklasebomber på skolen. er at klasebombene er så Selve minen er laget av porøst metall ytterst. Inne i den er det sprengstoff og masse små metallbiter  ikke så ulikt en håndgranat. De som ikke dør, mister gjerne en arm, et bein, øynene eller de får hele ansiktet ødelagt.  Store landområder i Laos brukes under høy risiko. å fjerne bomber, handler om å fjerne frykt. Derfor synes jeg det er veldig tilfredsstillende å jobbe med dette, forteller Atle Karlsen. ¸ˇ¸ˇKLASEBOMBER: Landsbybefolkninger lager ofte store hauger med klasebomber de har funnet. ¸ˇHVERDAGSTERROR: Det er netting over gatene i Hebron for å beskytte palestinere og turister mot bosettere som kaster ekskrementer, steiner og tomflasker. Fagbladet 11/2013 > 53 fbaargang2013 fbseksjonKIR