¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇKryssord ¸ˇ¸ˇRik ¸ˇFisk Trapp Hermod © 401 12-2012 ¸ˇårtusen ¸ˇ¸ˇHelling ¸ˇ¸ˇSkepsi s ¸ˇFalle Legemsdel Oppdage Avlang Strebe n ¸ˇ¸ˇ¸ˇFiske utstyr ¸ˇNorsk forfat. Ildsted ¸ˇTall ¸ˇPlumpe ¸ˇDesser t Gløde Kjelke ¸ˇHellende Utstyre Skjells -ord Nytteløs Hærsette Båt Orke Kant Ratt Legning Organi sasjon Skissere ¸ˇTall ¸ˇHusdyr Husdyr ¸ˇUtydelig Pike navn Pike navn ¸ˇ¸ˇFugl Over ¸ˇLand Konkurranse Fast Pinne ¸ˇ¸ˇ¸ˇPlass Side ¸ˇFartøy Gram Emballasje ¸ˇVri ¸ˇ¸ˇLektyre ¸ˇOversikt Strid ¸ˇPerson. pron. I tu ¸ˇUtrop ¸ˇDrikk Nedkjempe ¸ˇPike navn Rør Bekreft -else ¸ˇLøpe ¸ˇFugl Rykning ¸ˇBolig Månefase Nedbør ¸ˇUttalte ¸ˇInsekt Lever Orket Inntreffe Porto ¸ˇKvinne ¸ˇBest Pike navn ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇVinnereav kryssord nr. 8 Vi har trukket tre vinnere som hver får 10 flaxlodd: åse Færevåg 5054 Bergen Kjell Egil Aasen 2420 Trysil Gunda S.H. Aase 5516 Haugesund ¸ˇ¸ˇK I S ¸ˇS B B A R N S L I G N E E T U S E N V I S E N G ¸ˇS ¸ˇB T A D E R B E V I S E V R I ¸ˇU E R L Y S T G I N T R O M S ¸ˇT S ¸ˇH ¸ˇN L I V E R P O O L K J E L L E K E S E N I O R L A R E I S T E V N E ¸ˇA P I R K E T E D A N E R U L L E D O N I G E R E D R U F E I D E Ø D E L A G T E I N E R E R E T T Y R S E G R E I M ¸ˇR A L K E ¸ˇR S Ø L E T ¸ˇB I R K E N ¸ˇI N N I V E E M B E T E G R U P P E ¸ˇE Løsningen på kryssord nr. 11 må være hos oss innen 20. desember! Merk konvolutten med kryssord nr. 11ª og send den til: Fagbladet, Postboks 7003 St. Olavs plass, 0130 Oslo OBS! Legg ikke annet enn kryssordet i konvolutten. NAVN ADRESSE POSTNR./STED NåR MOTTOK DU BLADET? ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ60 > Fagbladet 11/2013 fbaargang2013 fbseksjonKIR