¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇKontor og administrasjon Innhold ¸ˇ¸ˇ8 LANDSMØTET: Tar forbundet videre 14 Yrkesskadeerstatning etter åtte år 16 Kutt, kutt og atter kutt 20 PORTRETTET: Karl Eirik Schjøtt-Pedersen 27 38 KONTOR OG ADMINISTRASJON 40 FOTOREPORTASJEN: Drømmer i to land 46 Ambassadører til Palestina FASTE SPALTER 4 Aktuelt 4 Mettes mening 24 Bare spør 28 Seksjonsaktuelt 36 FOKUS: Svekker arbeidslivsmodellen 38 Seksjonslederen 50 Debatt 52 Gjesteskribent: Hans Olav Lahlum 54 Oss 56 Kryssord 57 Tilbakeblikk 62 ETTER JOBB: Lykkelig amatør 64 EN AV OSS: I første rekke 20 Karl Eirik Schjøtt-Pedersen har takket av som statsråd ved Statsministerens kontor og som stortingsrepresentant. Finnmarkingen har lyst på jobb i næringslivet etter karantenetida. ¸ˇ¸ˇHer er n 32 Direktoratet for barn og ungdom krever at alle ansatte under det nye Bufetat Senter for administrasjon og utvikling skal jobbe i Tønsberg.  Uholdbart, mener virksomhetstillitsvalgt for Fagforbundet i Bufetat, Bjørn Wilhelm Hermansen. ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇProtesterer mot tvangsflytting 8 ¸ˇ¸ˇ¸ˇInn i framtida med ny ledelse En epoke ble avsluttet da en av fagbevegelsens bautaer, Jan Davidsen, takket for seg og overlot ledelsen av Fagforbundet til Mette Nord. ¸ˇ14  Er du ikke organisert, har du ikke nubbsjanse til å gå til rettssak  verken økonomisk eller psykisk, sier Dagny Gjøse. Hun fikk ødelagt helsa på en nattvakt i 2005. Nå har hun fått erstatning. ¸ˇ¸ˇHjelpepleier fikk yrkesskadeerstatning ¸ˇ2 > Fagbladet 11/2013 30 ¸ˇ¸ˇOffentlige ytelser ingen selvfølge Ytelser til dem som ikke har lønnet arbeid, tas gjerne for gitt i Norge, men er slett ingen selvfølge i andre land. Likevel får Nav dårligst karakter i innbyggerundersøkelsen av offentlige tjenester. 35 ¸ˇ¸ˇOmsorg Oslo KF trues med nedleggelse Byrådet forsvarer forslaget om nedleggelse med at foretaket ikke vinner anbud. Skjeve konkurransevilkår gjør det umulig å vinne, svarer direktøren i Omsorg Oslo KF. ¸ˇ¸ˇEt hardere arbeidsliv Konkurranseutsetting skaper et arbeidsliv som går i motsatt retning av prinsippene den norske arbeidslivsmodellen er bygget på, skriver fokusforfatter Nina Skranefjell. 36 ISSN 0809-9286 Foto: Jan-Inge Haga Foto: Scanpix Foto: Werner Juvik fbaargang2013 fbseksjonKON