¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇLANDSMØTET 2013 Fagforbundet har fått sin første kvinnelige leder. På høy tid i et forbund der fire av fem medlemmer er kvinner, vil mange mene. Tekst: SIDSEL HJELME Foto: JAN LILLEHAMRE Tar forbundet iEnn i framtida t enstemmig landsmøte stemte fram tilbake i regjering ved neste valg er også en oppMette Nord til ny forbundsleder. Hjelpegave Mette Nord vil legge trøkk på. pleieren fra Porsgrunn skal nå fylle Kommunevalget i 2015 blir en milepæl. skoene etter den berømte brannmannen Vi må jobbe for en politikk som kan redusere ¸ˇfra Bergen. Hvilke egenskaper har du som gjør deg egnet til å ta Fagforbundets 334.000 medlemmer inn i framtida? Jeg har evne til brobygging og til å motivere. Det er viktig å tenke framover. Mørkeblått bakteppe Det siste året har Mette Nord hatt permisjon fra vervet som nestleder mens hun har vært statssekretær ved Statsministerens kontor. Nå har nye krefter inntatt regjeringskontorene, men erfaringene derfra vil utvilsomt være god å ha med seg når hun nå skal lede Fagforbundet inn i ei ny tid. Når vi ser hva de mørkeblå har signalisert innenfor områder som påvirker våre medlemmer, vet vi at vi går tøffe tider i møte. De kaller det en oppmykning. Men for mange av våre medlemmer betyr det en forverring både når det gjelder mulighetene for midlertidige ansettelser og arbeidstidsordninger, som i praksis betyr at folk skal jobbe lengre arbeidsdager uten overtidsbetaling. Milepæler i vente Med de rødgrønne i regjering har Fagforbundet hatt tette bånd til sentralmakta. å få sine allierte sosiale forskjeller og som er basert på fellesløsninger. Oppsplitting av tjenester ved utleie eller salg gjør at samfunnet samtidig gir fra seg muligheten for å løse oppgavene sammen. Du har store sko som skal fylles etter Jan Davidsen? Jeg har stor respekt for det arbeidet han har lagt ned, og er ydmyk overfor oppgaven. Jeg skal gjøre mitt ytterste for at det nye teamet skal bringe Fagforbundet videre i samme ånd. Tydelig på likestilling Hvilken betydning har det at Fagforbundet nå får sin første kvinnelige leder? At et forbund med nær 80 prosent kvinnelige medlemmer har fått en kvinnelig leder, har selvsagt en viktig symbolsk betydning. Det signaliserer at vi vil være tydelige på likestillingspolitikk, sier Mette Nord og påpeker at den mørkeblå regjeringen har startet en reversering av likestillingspolitikken. Hva er det første du griper fatt i som nyvalgt leder i Fagforbundet? Oppgavene står i kø. Vi er mange nye i arbeidsutvalget, og det første er å fordele arbeidsoppgavene. Så blir det å følge opp vedtakene fra landsmøtet, og deretter står et viktig tariffoppgjør for døra. > ¸ˇ8 > Fagbladet 11/2013 ¸ˇ¸ˇ¸ˇ fbaargang2013 fbseksjonKON