¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇBare spør ¸ˇFagbladets ekspertpanel Fagbladet videreformidler spørsmål av allmenn interesse om blant annet tariffavtaler, juridiske arbeidslivssaker og -lover, videreutdanning og spørsmål angående LOfavør og Sparebank 1 til et ekspertpanel. Eksperter i dette nummeret: Hjemmearbeid  plikter og tilsyn ¸ˇ¸ˇsen Arbeidsmiljø Spørsmål om helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen. Magne Gundersen Forsikring Spørsmål angående LOfavør og Sparebank1. Siv Kjøllmoen Tariff Spørsmål som angår tariffavtaler og forhandlinger. Brev som ikke kommer på trykk, blir ikke returnert. Vi har dessverre ikke anledning til å svare på henvendelser som vi ikke finner plass til i bladet. Hvis du får problemer på arbeidsplassen, ta først kontakt med din lokale tillitsvalgte. Det er derfor hun eller han er der. SPØRSMåL: I administrasjonen der jeg jobber, diskuteres det nå å stille krav til hjemmearbeidsplassene våre. Det forventes i noen grad at vi er tilgjengelige hjemme, og flere av oss ønsker av og til å kunne jobbe hjemmefra. Når det stilles krav til hjemmearbeidsplassen, betyr det at vi også kan få tilsyn på besøk, og at vi må forsikre oss om at arbeidsplassene tilfredsstiller de samme kravene som på kontoret? G.L. SVAR: Det fins en egen forskrift om arbeid i arbeidstakers hjem. Det er viktig å avtale mengden arbeid som skal gjøres hjemmefra, hvor ofte og til hvilke tider av døgnet eller uka. Er dere i vanlige arbeidsforhold, skal den samla arbeidstida ikke overstige 40 timer ukentlig. Det skal også være klart om dette er en permanent situasjon eller om det gjelder for en begrenset periode. Arbeidsmiljøet i hjemmet er ikke underlagt arbeidsmiljølovens generelle krav om fysisk og psykisk arbeidsmiljø, slik det er krav om i lovens kapittel 4. Likevel har arbeidsgiver en viss plikt til å forsikre seg om at forholdene er fullt forsvarlige. Her har arbeidstakeren en klar medvirkningsplikt. Mange lager en kort erklæring om at hjemmekontoret har et forsvarlig arbeidsmiljø; det kan være snakk om ventilasjon, klima, lysforhold, arbeidsbord og kontorstol. Det må videre avtales hvem som står for arbeidsutstyret som skal brukes hjemmefra, blant annet innkjøp og eventuelt vedlikehold. Det er meningen at verneombudet og AMU skal delta i diskusjoner om hvordan det tilrettelegges for hjemmearbeid. Arbeidsgiver skal vurdere forholdene i tråd med hvordan det ellers kartlegges og tilrettelegges etter internkontrollforskriften og arbeidsmiljølovens paragraf 3 1. Her stanser på mange måter pliktene fra arbeidsgiver og vernetjenesten. Ingen av disse skal på inspeksjon, gå vernerunde eller ha tilsyn med aktivitetene hjemme hos arbeidstakeren. Heller ikke Arbeidstilsynet har anledning til å komme på hjemmebesøk. Det skumle med hjemmekontor er at folks oppfatning av forskjellen mellom arbeidstid og fritid blir visket ut. Mange strekker seg langt og lenger enn langt. Dessuten må det heller ikke bli slik at folk som sliter med sosiale og personlige problemer, for eksempel alkoholbruk, skal kunne ha hjemmekontor for å skjule problemene sine og slippe å ta tak i dem. Hjemmekontor må ikke bli et gjemmekontorª som bidrar til å gjøre en vanskelig situasjon enda verre for folk. Mange opplever at hjemmekontor en dag eller to i uka styrker det faglige arbeidet. Folk er mer effektive og slipper alle forstyrrende møter på jobben. På den andre siden kan folk også lett gå i isolasjonsfella og gå glipp av sentrale og felles opplevelser med resten av kollegiet. Disse faktorene skal også drøftes før dere inngår en avtale om hjemmekontor. Arne Bernhardsen, redaktør i Gyldendal Arbeidsliv A Ar rn ne e B Be e r rn nh ha a r rd d s ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇPensjonsplanlegging SPØRSMåL: Vi er et barnløst par i 50-årene; begge er uførepensjonister. For å få litt bedre økonomi, ønsker vi bare å betale renter på boliglånet på 600.000 kroner. Er det trygt? Vi blir alene? Da må lengstlevende betale hele renteregningen. Det kan bli en utfordring om rentene stiger. til lånet hver måned, men dere bestemmer selv hvor mye dere vil innbetale. Ta en prat med rådgiveren i banken. Da får dere en fullstendig gjennomgang av økonomien  både farer og muligheter. Magne Gundersen, forbrukerøkonom i Sparebank 1 risikerer ikke å miste huset pga. økonomi. P. M. SVAR: Jeg syns det høres ut som en god og trygg plan. Inntekten deres er stabil, og restlånet er ganske lite. Men det er et par tre ting dere bør tenke over: Det betyr høyere renteutgifter på lengre sikt. ¸ˇ24 > Fagbladet 11/2013 fbaargang2013 fbseksjonKON