¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇBare spør ¸ˇFagbladets ekspertpanel Fagbladet videreformidler spørsmål av allmenn interesse om blant annet tariffavtaler, juridiske arbeidslivssaker og -lover, videreutdanning og spørsmål angående LOfavør og Sparebank 1 til et ekspertpanel. Eksperter i dette nummeret: Rettigheter ved mulig oppsigelse eller konkurranse ¸ˇ¸ˇ¸ˇS SPØRSMåL: Jeg arbeider som deltidsansatt i renholdstjenesten i en mellomstor kommune. Kommunestyret og rådmannen har nå besluttet at renholdstjenesten enten skal reduseres i antall stillinger eller settes ut til en privat aktør. Jeg lurer veldig på hvilke rettigheter jeg har da? R.K. SVAR: Spørsmålet reiser flere vanskelige problemstillinger. Normalt vil det at en kommune avslutter å utføre renhold og deretter kjøper tjenesten fra en privat aktør, ofte etter en anbudskonkurranse, innebære en virksomhetsoverdragelse etter arbeidsmiljøloven. Det betyr at de som jobber innenfor renhold, har rett til å bli med over til den private tjenesteleverandøren med de samme betingelsene  for eksempel ansiennitet, lønn og stillingsstørrelse  som de har i kommunen. Ofte er hovedmotivasjonen for dette skiftet å tilby arbeidstakerne en mindre gunstig tjenestepensjonsordning, men også å spesialisere tjenestene slik at det kan drives bedre og mer profesjonelt. Det er omstridt om dette i praksis blir resultatet  her er meningene delte. Dersom dere blir virksomhetsoverdratt, utløser det en rekke drøftingsplikter som det er viktig at dere gjennom deres tillitsvalgte benytter. Dersom kommunen velger å nedbemanne innenfor egen renholdstjeneste, uten å sette ut arbeidet til en privat aktør, oppstår flere spørsmål. Nedbemanningen må drøftes med de tillitsvalgte, og det er vanlig uten videre si opp de som da blir overtallige. Det fremgår av arbeidsmiljøloven at kommunen skal tilby annet passende arbeid i virksomheten som arbeidstakeren er kvalifisert for, eller kan bli det gjennom opplæring, før de går til opp- sigelse. Virksomheten betyr i et slikt tilfelle i utgangspunktet alle virksomhetsområder i kommunen. Det er vanskelig å være konkret, annet enn at kommunen har plikt til å strekke seg langt for å unngå oppsigelse, men normalt ikke så langt at det opprettes stillinger man ikke mener å ha behov for. Den som blir sagt opp, kan kreve forhandlinger og stå i stillingen til saken er avgjort ved avtale eller dom. Husk at det er viktig å bidra til gode prosesser med tillitsvalgte og få til god dialog på arbeidsplassen når slike prosesser oppstår. Kjetil Edvardsen, forbundsadvokat S i i v v K K j jø øl ll lm m o o e e Tariff Spørsmål som angår tariffavtaler og forhandlinger. Kjetil Edvardsen Juss Aktuelt lovverk, inkludert arbeidsmiljøloven og ferieloven. Magne Gundersen Bank og forsikring Spørsmål angående LOfavør og Sparebank 1. Brev som ikke kommer på trykk, blir ikke returnert. Vi har dessverre ikke anledning til å svare på henvendelser som vi ikke finner plass til i bladet. Hvis du får problemer på arbeidsplassen, ta først kontakt med din lokale tillitsvalgte. Det er derfor hun eller han er der. å bli enige  i alle fall et stykke på vei  om hvilke kriterier som skal anvendes når arbeidsgiver beslutter hvem som skal miste sitt arbeid. Dette kan bero på bl. a. ansiennitet, kvalifikasjoner og sosiale. Men kommunen kan ikke n n ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇBankkort eller kredittkort? SPØRSMåL: Jeg skal kjøpe en flybillett på nett. Bør jeg bruke bankkort eller kredittkort når jeg skal betale? C. L. SVAR: Jeg anbefaler at du bruker kredittkort når du handler på nett. Da er du godt beskyttet mot useriøse selgere, og du kan klage i ettertid til kredittkortselskapet. Betaling med kredittkort kan gi deg en ekstra sikkerhet ved at kortselskapet ofte kan hjelpe deg med å få pengene refundert dersom leverandør av varen eller tjenesten går konkurs. Magne Gundersen, forbrukerøkonom i Sparebank 1 24 > Fagbladet 122013 fbaargang2013 fbseksjonHEL