¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇDu kan bidra til at det blir ny giv i etikkarbeidet på din arbeidsplass i 2014.ª Side 42 Seksjonsleder Raymond Turøy Helse og sosial ¸ˇ¸ˇˇ€‹ Endelig kokkelærling Jon Ingar Sørensen føler ansvar både for kjøkkenet og for kokkefaget. Han er glad for at Hvaler kommune har opprettet en læreplass på Dypedalsåsen. Side 30 ˇ€‹ 21 samtalepartnere på sykehuset Samtalepartnerne på sykehusene i Oslo er personlig egnet, de tilhører tros- og livssynssamfunn utenfor Den norske kirke, og de er kurset i blant annet etikk og kommunikasjon. Side 32 ˇ€‹ Æres den som æres bør FOKUS: Det gjøres mye godt seksjonsarbeid rundt omkring i landet, og seksjonene skal ha en stor del av æren for at Fagforbundet får gode tilbakemeldinger fra fornøyde medlemmer, skriver Randi Steinli Pedersen. Side 40 Sterk og selvstendig Didrik Kaspersen har som mål å klare mest mulig selv. På vei mot målet får han støtte og oppmuntring av Sara Olufsen eller en annen hjemmetrener. Side 34 Fagbladet 12/2013 > 27 ¸ˇFoto: Erik Veigård fbaargang2013 fbseksjonHEL