¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇHelse og sosial ¸ˇFagforbundet skjerper kampen for heltid Deltidskulturen tvinger mange, og særlig kvinner, til livslang kamp for en jobb de kan leve av. Nå forenes kreftene for å få slutt på ukulturen. Til Fagforbundets landsmøte lå det mange forslag på bordet om å skjerpe kampen mot deltidsveldet, og det endte med en skjerping av forbundets handlingsprogram. I det nye prinsipp- og handlingsprogrammet for 2013 2017 heter det nå: Alle skal ha rett til full stilling og fast ansettelse. Deltidsansatte skal ansettes i stillingsstørrelsen tilsvarende det de faktisk har arbeidet de siste tolv månedene.ª Fagforbundet undertegnet i februar i år intensjonsavtalen Det store deltidsvalgetª sammen med Delta, Norsk Sykepleierforbund og arbeidsgiverrepresentanten KS. Denne avtalen er ikke juridisk bindende for noen av partene, og overlater ansvaret for å finne de praktiske løsningene til kommunene. Ifølge tall fra Fafo jobber over halvparten (53 prosent) av de ansatte i kommunene deltid. Med endringen som nå er tatt inn i handlingsprogrammet, er det grunn til å tro at presset for å bli kvitt deltidskulturen vil øke. SHJ DELTIDSKABAL: Fagforbundet vil ha slutt på deltidskulturen som råder i Kommune-Norge. ¸ˇ¸ˇ¸ˇELDRE FåR SVI: Tidspress og stress i hjemmetjenesten går ut over de eldre, viser ny svensk undersøkelse. Tøffe tider i svensk eldreomsorg Ansatte tvinges til å velge mellom pasienter som skal få gå på toalettet og hvem som må la det gå i bleien. Presset på dem som jobber i svensk eldreomsorg, er tungt, viser ny rapport. myndigheter tar et krafttak for eldreomsorgen:  At vi i 2013, i en av samfunnets viktigste bransjer, har et arbeidsmiljø som fra et annet århundre, er helt ufattelig. Hvem vil velge jobb i eldreomsorgen i framtida? Dette er dessverre et relevant spørsmål å stille.  Det kreves et krafttak både fra politikere og enhetsledere for å snu utviklingen. Tida for fagre løfter er over, nå kreves det handling, sier Nordstrom til Kommunals nettsider. Les rapporten Stress och låg bemanning i aldreomsorgenª på www.kommunal.se. Tekst: SIDSEL HJELME En undersøkelse fra Kommunal, Fagforbundets svenske søsterorganisasjon, viser at det er tøffe tider i svensk eldreomsorg. Tidspress, stress og fysiske og psykiske påkjenninger er årsakene til at mer enn hver femte ansatt planlegger å slutte i jobben i løpet av tre år. Blant ansatte under 35 år ønsker en av tre å slutte i løpet av tre år. Uverdig omsorg Ulf Bjerregaard, hovedverneombud for Kommunal, og ansatt i hjemmetjenesten i Stockholm, sier til nettavisen etc.se at stresset har økt de siste årene:  I forgårs hadde jeg ansvar for en beboer som måtte ha hjelp for å gå på toalettet. Siden hun er lam, tok det lang tid, og tidsskjemaet sprakk. Dermed kom jeg for sent til neste pasient, og hun måtte gjøre i bleien.  Det føles helt forferdelig, og vi blir ekstremt stresset av det. Du ønsker å gi verdig omsorg, men settes i situasjo- ner der det ikke er mulig. Enkelte jobber gratis, for eksempel i lunsjpausen for å rekke over mer, sier Ulf Bjerregaard. Krever krafttak Leder i Kommunal, Annelie Nordstrøm, krever at svenske ¸ˇDet kreves et krafttak både fra politikere og enhetsledere for å snu utviklingen.ª Annelie Nordstrøm, leder i Kommunal ¸ˇ28 > Fagbladet 12/2013 Illustrasjonsfoto: Ola Tømmerås colourbox.com fbaargang2013 fbseksjonHEL