¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ28 millioner til velferdsteknologi Sula fikk etikkprisen Siden 2009 har Sula kommune utenfor ålesund jobbet systematisk med etiske refleksjoner. I desember ble de ansatte belønnet med etikkprisen for 2013. Målet med en etikkpris er å løfte fram de gode eksemplene som kan være en inspirasjon for andre. Til nå er 213 kommet med i det nasjonale utviklingsprosjektet Samarbeid om etisk kompetansehevingª som er etablert av KS og Helse- og omsorgsdepartementet. PF Fjerner krav om folkevalgte Regjeringen fjerner kravet om at de skal oppnevne minst halvparten av styremedlemmene i de fire helseforetakene blant folkevalgte. Det får Fagforbundets nestleder Odd Haldgeir Larsen til å steile.  Det er folket som eier sykehusene. Da er det demokratisk naturlig å oppnevne styrerepresentanter blant de folkevalgte. Jeg er redd økonomene og juristene nå vil overta styrerommene, sier Larsen. OT 32 kommuner har fått penger for å utvikle teknologi slik at eldre kan bo hjemme lengst mulig. Trygghetspakker, alarmsentraler gps-sporing, elektriske låssystemer og andre tekniske hjelpemidler er på full fart inn i omsorgstjenestene. Målet er at de skal bidra til bedre trygghet for både brukere og pårørende. Helsedirektoratet har nå delt ut prosjektmidler fra Velferdsteknologiprogrammet, en del av Omsorgsplan 2020. I vurdering av de 101 søknadene har direktoratet lagt vekt på prosjekter som kan iverksettes allerede i 2014.  Det er positivt at kommunene har en offensiv holdning til velferdsteknologi. Ny teknologi kan gi flere eldre økt livskvalitet og mulighet til å mestre egen hverdag. Det er samtidig viktig å understreke at teknologi skal hjelpe mennesker og ikke erstatte dem, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.  Jeg er opptatt av at kommunene i samarbeid med brukere, RASK OPPSTART: Velferdsprosjektene i kommunene settes i gang i løpet av året. ¸ˇ¸ˇfagmiljøer og næringsliv utvikler velferdsteknologi. Her kan det også bli gode muligheter for eksport for norske bedrifter, sier Høie. Disse har fått tilskudd: Sarpsborg, Bærum i samarbeid med Drammen, Larvik, Tjøme og Skien, Stavanger, Trondheim, Bjugn og åfjord, Oslo, Vestre Toten, Horten, Østre Agder (samarbeid mellom Risør, Grimstad, Arendal), Helsenettverk Lister (samarbeid mellom Farsund, Flekkefjord, Lyngdal, Hægebostad, Kvinesdal, Sirdal), Bergen i samarbeid med Stord og Lindås, Stjørdal i samarbeid med Selbu, Tydal, Meråker og Frosta, Tromsø. Tekst: SIDSEL HJELME Vil ha etter- og videreutdanning for alle Livslang læring og yrkesfaglig utvikling handler om mer enn kompetanseheving.  Kompetente og trygge arbeidstakere er et viktig våpen mot privatisering av offentlige tjenester, sier Trond Finstad, nestleder i Seksjon kontor og administrasjon. Han er svært fornøyd med at Fagforbundets landsmøte vedtok en uttalelse om livslang læring. Finstad vil særlig framheve at Fagforbundet vil styrke arbeidet med å etablere flere utdanningsveier og sette etter- og videreutdanningsmuligheter for alle på dagsorden.  Forholdene må legges til rette for kom- petanseheving i arbeidslivet, sier Finstad og siterer landsmøtets uttalelse: Tiltakene må være tilgjengelige, vikar- ordninger må være avklart, eventuelle turnusordninger må tilpasses og det må legges til rette for praksis når det er nødvendig. Arbeidstakerne må kunne bruke permisjonsretten i arbeidsmiljøloven og medvirke i utarbeidelse av kompetanseplaner.  Vi kan ikke la videre- og etterutdanning forbli en fjern drøm for mange når vi vet at det er nødvendig for å henge med i arbeidslivet, sier Finstad. NBM ¸ˇ¸ˇFagbladet 12/2013 > 29 colourbox.com colourbox.com fbaargang2013 fbseksjonHEL