¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇTAKLER Samtalepartnerne er der når pasientene trenger å snakke om gamle sår og store sorger. De er der for mennesker uansett tros- og livssyn. Og de tåler å ta imot vanskelige historier og følelser. Tekst: KARIN E. SVENDSEN Foto: ERIK M. SUNDT  Når en ateist og en muslim ønsker hverandre god Forbund og holder nå taler i gravferder, vigsler og jul utenfor Teologisk fakultet, da er vi kommet langt, navnefester i tillegg til at hun har tillitsverv og deltar smiler hinduen Kanagaratnam-Pulendran. i frivillig arbeid i forbundet. I alt har hun admini- Pulendran fra Sri Lanka er en av 21 samtalepartstrert og vært hovedtaler i om lag 90 humanistiske nere tilknyttet ressursteamet ved Oslo universitetsseremonier. sykehus (OUS). Samtalepartnerne har bakgrunn fra Kursene, refleksjonskveldene og den øvrige opptil sammen 12 forskjellige tros- og livssynssamfunn. følgingen av samtalepartnerne ved OUS har ifølge  Vi har et åpent forhold oss i mellom. Vi har stilt Myhre vært svært lærerikt. mange spørsmål til hverandre, og vi er blitt godt  Også samtaler med pasienter og pårørende i en kjent med alle de andres tros- og livssyn, fortelvond og sårbar situasjon er erfaringer som er vel ler Pulendran. Fagbladet møter ham sammen med verd å ta med seg inn i arbeidet som gravferdstaler, prosjektkoordinator Ambreen Pervez og Kjellaug sier hun. Myhre fra Human-Etisk Forbund. Siden hun ble med i ressursteamet, har Myhre hatt samtaler med to terminale pasienter og deres Bakgrunn som kvalifiserer pårørende. Hun sier det har vært tøft, for både den Hovedoppgaven til samtalepartnerne er å snakke døende og for dem som skal leve videre, har det med pasienter som ønsker å treffe en person med vondt. et annet livssyn enn sykehuspresten fra Den norske  Men det er også givende fordi jeg føler jeg gjør kirke. noe for mennesker i en vanskelig situasjon. Jeg Samtalepartnerne er alle kvalifisert gjennom sitt bidrar til å gjøre situasjonen bittelitt mindre uuttroseller livssynssamfunn. Kanagaratnam-Pulenholdelig. Dessuten lærer jeg en masse ved hvert dran er for eksempel sekretær i Norges Hindu kuleneste møte, sier hun. tursenter. Han er engasjert i integreringsarbeid og Myhre uttrykker også takknemlighet for at hun liker å hjelpe mennesker som trenger det. Han har får treffe så mange flotte mennesker som hun får en derfor i mange år gjort en innsats som frivillig. Etter dyp respekt og beundring for. 36 år i landet, snakker han godt norsk og har blant annet vært tolk på konferanser og i begravelser. Likeverdig behandling Pasienter med en annen kulturell bakgrunn enn den Givende arbeid norske, kan snakke med pleiepersonell på sin avdeKjellaug Myhre har bakgrunn fra utenrikstjenesling for å få kontakt med en samtalepartner. Pleier ten. Hun har tatt flere kurs i regi av Human-Etisk tar da kontakt med prosjektkoordinator som har KOMMER FORT: Pasientene får besøk av en person med samme kulturelle bakgrunn i løpet av kort tid. Roqaya Dawood, Kjellaug Myhre, Kanagaratnam-Pulendran og Ambreen Pervez er fire av 21 samtalepartnere ved OUS. 32 > Fagbladet 12/2013 ¸ˇtraumer traumer fbaargang2013 fbseksjonHEL