¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇFossumkollektivet må møte LO i retten Utvidet turnus presser ansatte over bristepunktet. FO og Fagforbundet har stevnet Fossumkollektivet for retten. ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇFagskoleutdanning kombinert med jobb Folkeuniversitetets helsefagskole i Akershus Fortløpende opptak. folkeuniversitetet.no tlf: 03838 ¸ˇStiftelsen Fossumkollektivet, avdeling Solvold i Hedmark, sa opp miljøterapeutene sine og tilbød dem ny stilling på samme sted. Arbeidsuka økte fra 60 timer til 84 timer. De ansatte nektet. Usaklig oppsigelse, mener fagforeningene. På tvers av Arbeidstilsynet Når en utvider vaktene i turnusen, trengs færre årsverk for å dekke bemanningsbehovet. Når ikke årslønna samtidig økes, betyr det lavere lønnsutgifter. Ledelsen ved Fossumkollektivet bestemte tidligere i år å senke bemanningen fra ni til seks miljøterapeutårsverk ved avdelingen. For å dekke bemanningsbehovet, økes turnusen fra tre- og firedøgnsvakter til sjudøgnsvakter. Den gjennomsnittlige arbeidsuka øker fra 60 timer til 84 timer. Ansatte tilbys samme årslønn som før. Det økte arbeidskravet kommer til tross for at Arbeidstilsynet etter tilsyn i oktober 2012 anbefalte ledelsen å forkorte tre- og firedøgnsturnusen av hensyn til de ansatte. Kompetansen forsvinner Avdelingen på Solvold har på oppdrag fra Helse Sør-Øst og Bufetat hatt opptil ti unge beboere med rus- og psykiatridiagnose. Bemanningen kan ikke senkes med en tredel uten at kvaliteten senkes betraktelig, mener de tillitsvalgte. VERRE: De unge beboerne som har rus- og psykiatridiagnose ved Fossumkollektivet får et dårligere tilbud når de ansattes arbeidsuke øker fra 60 til 84 timer, mener tillitsvalgte. turnus mottok de ansatte ved avdeling Solvold en såkalt endringsoppsigelse. Ledelsen sa dem opp og ga dem samtidig tilbud om ny stilling innebakt betydelig økt arbeidstid. De fleste takket nei, inkludert verneombudet og plasstillitsvalgt for Fellesorganisasjonen (FO). Bare ett av sju tidligere FO-medlemmer er igjen samt to medlemmer i Fagforbundet. Det er de tre som LO nå fører sak på vegne av.  Taper vi rettssaken, blir det fritt fram for arbeidsgivere med medleverordning å pålegge ansatte hvilken arbeidstid som helst, selv når de ikke driver ekte kollektiv med ekte medlevere, sier Patrik Dahlqvist i Fellesorganisasjonen. www. fagbladet.no ¸ˇ¸ˇKompetansesenter og Bedriftshjelp ˇ€5‹ˇ€‹ˇ€&‹ˇ€    ‹ˇ€%‹ˇ€‹ˇ€    ‹ˇ€6‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€+‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€    ‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€/‹ˇ€+‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€+‹ˇ€‹ ˇ€5‹ˇ€‹ˇ€7‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€8‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€+‹ˇ€‹ ˇ€5‹ˇ€‹ˇ€9‹ˇ€/‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€    ‹ˇ€6‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€+‹ˇ€‹ˇ€:‹ˇ€‹ˇ€+‹ˇ€*‹ˇ€‹ˇ€ ‹ˇ€‹ˇ€/‹ˇ€‹ˇ€1‹ˇ€    ‹ˇ€‹ˇ€*‹ˇ€    ‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€+‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€‹ ˇ€5‹ˇ€‹ˇ€7‹ˇ€:‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€ ‹ˇ€    ‹ˇ€‹ˇ€ ‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€+‹ˇ€‹ ˇ€5‹ˇ€‹ˇ€&‹ˇ€    ‹ˇ€%‹ˇ€‹ˇ€    ‹ˇ€;‹ˇ€‹ˇ€%‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€%‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€+‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€%‹ˇ€*‹ ˇ€5‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€ ‹ˇ€ ‹ˇ€:‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€/‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€‹ ˇ€5‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€    ‹ˇ€‹ˇ€    ‹ˇ€*‹ˇ€/‹ˇ€+‹ˇ€‹ˇ€+‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€‹ ˇ€5‹ˇ€‹ˇ€>‹ˇ€    ‹ˇ€*‹ˇ€    ‹ˇ€%‹ˇ€‹ˇ€    ‹ˇ€‹ ˇ€5‹ˇ€‹ˇ€&‹ˇ€    ‹ˇ€%‹ˇ€‹ˇ€    ‹ˇ€/‹ˇ€‹ˇ€1‹ˇ€    ‹ˇ€‹ˇ€*‹ˇ€    ‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€/‹ˇ€+‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€+‹ˇ€‹ ˇ€5‹ˇ€‹ˇ€&‹ˇ€    ‹ˇ€%‹ˇ€‹ˇ€    ‹ˇ€‹ˇ€    ‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€=‹ˇ€    ‹ˇ€‹ˇ€/‹ˇ€+‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€+‹ˇ€‹ ˇ€5‹ˇ€‹ˇ€ ‹ˇ€%‹ˇ€    ‹ˇ€‹ˇ€    ‹ˇ€ ‹ˇ€    ‹ˇ€*‹ˇ€/‹ˇ€‹ˇ€1‹ˇ€    ‹ˇ€‹ˇ€*‹ˇ€    ‹ˇ€‹ ˇ€5‹ˇ€‹ˇ€ ‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€    ‹ˇ€%‹ˇ€‹ˇ€    ‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€1‹ˇ€/‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€+‹ˇ€‹ˇ€:‹ˇ€‹ˇ€+‹ˇ€    ‹ ˇ€5‹ˇ€‹ˇ€ ‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€+‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€+‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€+‹ˇ€‹ˇ€    ‹ˇ€/‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€    ‹ˇ€‹ ˇ€5‹ˇ€‹ˇ€ ‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€/‹ˇ€%‹ˇ€‹ˇ€    ‹ˇ€*‹ˇ€/‹ˇ€+‹ˇ€‹ˇ€+‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€‹ ˇ€5‹ˇ€‹ˇ€ ‹ˇ€‹ˇ€    ‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€/‹ˇ€%‹ˇ€‹ˇ€    ‹ˇ€*‹ˇ€/‹ˇ€+‹ˇ€‹ˇ€+‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€‹ ˇ€5‹ˇ€‹ˇ€>‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€%‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€+‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€%‹ˇ€‹ˇ€+‹ˇ€‹ For mer informasjon og påmelding: www.kursene.no eller www.kompetansesenter-bedriftshjelp.com e-post: post@kompetansesenter-bedriftshjelp.com tlf. 91358038 ¸ˇI omleggingen til sjudagers- Tekst: EIRIK DAHL VIGGEN, Fontene Fagbladet 12/2013 > 37 colourbox.com Gratis utdanning! fbaargang2013 fbseksjonHEL