¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇKryssord ¸ˇ¸ˇAvdele ¸ˇHast Lunne ¸ˇMerkverdig ¸ˇ¸ˇBuet Hermod © 402 12-2012 Polit.parti Mål ¸ˇ¸ˇMesterskap ¸ˇ¸ˇ¸ˇEiend. pron. Kråkesølv Dans ¸ˇ¸ˇ¸ˇLaste Brus Innseiling ¸ˇLøyer Frukt Mesterskap ¸ˇLengdemål ¸ˇHån Patte ¸ˇPike navn ¸ˇPatte ¸ˇTraust Person. pron. Agg Fengsel To Begynne Grønnsak Horde Hunndyr Språk Konkurranse ¸ˇBestille ¸ˇOpphøye Avsluttet ¸ˇ¸ˇHektisk Jordart Fable ¸ˇAdjø Farkost Bestandig Nytte ¸ˇ¸ˇ¸ˇRyddig Lik Artikkel Romania ¸ˇOrganisasjon ¸ˇUttalte Myldre Besitte ¸ˇSverige Passende ¸ˇ¸ˇ¸ˇGutte navn ¸ˇ¸ˇ¸ˇLøfte Pike navn Stjeling ¸ˇTall Utløp Nasj. bilm. Rusmiddel Hankjønn Likevekt Kna ¸ˇLy Meddele Etterlyse Pronomen Endog ¸ˇ¸ˇ¸ˇPlanmessig ¸ˇSorg ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇVinnereav kryssord nr. 9 Vi har trukket tre vinnere som hver får 10 flaxlodd: Bjørg Myre 3890 Vinje Kirsten L. Sivertsen 5036 Bergen Guri Klauseie 2074 Eidsvoll Verk ¸ˇV ¸ˇ¸ˇ¸ˇB I N K L U D E R E R O N å E R D E T M D R A K T I T U P P ¸ˇU ¸ˇK E T T R E S K R E M S E L R E N Ø V A R M E R E ¸ˇY G M E L L O M M A N N L E I K K E D E I S E S E E R ¸ˇ¸ˇT U R ¸ˇS N E G O K S E R Æ V å L K D A L ¸ˇE N D E M A R U L K M O R E N E V U N ¸ˇ¸ˇV S U N S R E G I S A K S å P E N A G E N T L I S B E T T O K I D E L E V N ¸ˇI R E N E E R L E ¸ˇI S M A N G L E ¸ˇV E N E R Løsningen på kryssord nr. 12 må være hos oss innen 10. januar! Merk konvolutten med kryssord nr. 12ª og send den til: Fagbladet, Postboks 7003 St. Olavs plass, 0130 Oslo OBS! Legg ikke annet enn kryssordet i konvolutten. NAVN ADRESSE POSTNR./STED NåR MOTTOK DU BLADET? ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ60 > Fagbladet 12/2013 fbaargang2013 fbseksjonHEL