¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇAKTUELT Klæbu kommune vant over Adecco ¸ˇYalda vant i tingretten For andre gang har Oslo tingrett kjent Utlendingsnemndas (UNE) utvisningsvedtak mot Yalda Bahadori (11) og foreldrene ugyldig. I august i fjor vant familien også i tingretten der UNEs vedtak om utvisning ble kjent ugyldig, men UNE anket dommen. Saken ble berammet for lagmannsretten i juni i år, men i mai gjorde UNE et nytt utvisningsvedtak. Derfor måtte familien tilbake til tingretten. UNE vil vurdere dommen før de eventuelt anker. OT Sør-Trøndelag tingrett har dømt Adecco til å betale Klæbu kommune 12,9 millioner kroner etter Adecco-skandalen for to år siden. Erstatningsbeløpet er bare litt over en tredel av hva kommunen krevde, men både ansatte og kommuneledelsen er svært fornøyd med å ha fått medhold i tingretten.  Vi ble anklaget for å ønske omkamp om konkurranseutsetting av sykehjemmet da vi slo alarm om driften og de ansattes arbeidsforhold, sier leder av Fagforbundet i Klæbu, Ingvar Sund.  Det var fagforeningene som hentet inn Helsetilsynet og Arbeidstilsynet, påpeker han. Da tilsynsrapportene forelå, valgte kommunen å bryte kontrakten med Adecco. Konkurranseutsettingen ga Klæbu kommune ekstraomkostninger på 37 millioner kroner. Saken har også vært en stor belastning for de ansatte, fra anbud til opphevelse av kontrakt og rettssak. Flere av de ansatte vitnet i den to uker lange rettssaken. Klæbu var inne i en stor omstillingsprosess for å spare penger.  Vi hadde håpet å spare penger på konkurranseutsettingen, men i dag er ikke konkurranseutsetting lenger tema, sier ordfører Jarle Martin Gundersen. Adecco har nå bestemt seg for å anke saken. Tekst: OLA TØMMERåS ¸ˇ¸ˇDet er ditt arbeidsliv Det er nå det skjer. Påvirkningen av holdningene våre til spillereglene i arbeidslivet er i full gang. Begrunnelsene for hvorfor vi må rive ned det vi møysommelig har bygd opp kommer fra mange kanter. Ordene som brukes er positivt ladet, som for eksempel fleksibilitet og oppmykning. Når mange nok er blitt tilstrekkelig overbevist, kommer lovendringene som kan forverre arbeidslivet ditt. Det er oss det handler om, ditt arbeidsliv, dine barns og barnebarns arbeidsliv. Rett til arbeid og inntekt er et av hovedmåla i politikken. Oppsigelsesvernet er sterkt i landet vårt og danner grunnlaget for mye av maktbalansen mellom partene i arbeids- livet. Denne maktbalansen gir et stabilt og produktivt arbeidsliv, noe begge parter verdsetter. Nå ser det ut til at arbeidsgiversiden og regjeringen ønsker å rokke ved denne balansen. Det gjør de ved å presse fram endringer som svekker folks jobbtrygghet ved å åpne opp for mer midlertidighet og løsere ansettelsesforhold. Slik settes det norske arbeidslivet, den norske velferdsmodellen og stabiliteten i norsk økonomi på spill. Snakk om å skyte seg selv i foten. Påstandene om at økt adgang til å ansette i midlertidige stillinger gjør det lettere for svake grupper å komme inn i arbeidslivet, er feil. OECD-analyser viser at Mette Nord, forbundsleder det ikke er riktig at personer i midlertidig ansettelse har større sjanse for jobb i framtida enn de som er arbeidsledige. Sysselsettingen øker ikke. Resultatet av mer midlertidighet er færre faste stillinger. Sverige har liberale regler, likevel er det langt vanskeligere å gå fra midlertidig til fast jobb der enn i Norge. Tall fra OECD (2012) viser at cirka åtte prosent av jobbene i Norge er midlertidige, mens tallet er dobbelt så høyt i Sverige. Vi har kun tre prosent arbeidsledighet, i Sverige er den på åtte. Oppsummert kan vi si at det ikke er noe positivt ved å tilby folk midlertidige stillinger. Det er åpenbart at trygge ansettelsesforhold er en vinn-vinn-politikk for alle, og vi forstår ikke hvorfor det er så viktig å tukle med noe som fungerer. Arbeidstakerne får trygghet, forutsigbarhet og mulighet til et anstendig liv. De vil delta mer offensivt i sitt eget arbeidsliv og på samfunnets andre arenaer. Til alles beste. ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ4 > Fagbladet 12/2013 Foto: Ole Morten Melgård fbaargang2013 fbseksjonKIR