¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇPapirløs ˇ€‹ Papirløs er et uoffisielt begrep som brukes om personer uten oppholdstillatelse. Som ulovlige i landet får de ikke utstedt id-papirer. Derfor fellesbegrepet papirløs. ˇ€‹ Asylsøkere som har fått avslag på søknaden, mister sin midlertidige arbeidstillatelse, også når de ikke er returnerbare. ˇ€‹ Inntil januar 2011 fikk asylanter tilsendt skattekort dersom de hadde hatt arbeidstillatelse. Nå er de henvist til illegalt arbeidsmarked. ˇ€‹ Rettigheter for papirløse er få. De kan bo på asylmottak, men mange velger å gå under jorda av frykt for tvangsretur. De kan kun få medisinsk behandling ved akutte tilfeller. ˇ€‹ Statistisk sentralbyrå anslår gruppa med papirløse til rundt 18.000 personer. Tallet er basert på en teoretisk analyse og er usikkert. 10 > Fagbladet 12/2013 GOD KLEM: Dawit gratulerer Dessalyne med nylig innvilget oppholdstillatelse. Med hjelp av advokat ble saken godt nok belyst. useriøse selskaper som sto klare for å benytte seg av arbeidskraft til dumpingpris.  Jobb, inntekt og bolig forsvant over natta, forteller Dawit Wasinn. Han hadde forsørgeransvar for kone og et halvannet år gammelt barn da skattekortet ble stoppet. Han hadde jobbet og betalt skatt til Norge i fem år, selv om han ikke hadde rettigheter i landet. Tilbake ved kirken Utover våren 2011 satte han og flere hundre asylanter opp en teltleir ved Oslo domkirke  i protest mot forespeilede tvangsreturer og mot at de ble avskåret fra arbeidsmarkedet.  å reise til et mottak ville medført en reell fare for tvangsretur og søvnløse netter i frykt for politiets utlendingsenhet, sier Dawit. To år senere møter Dawit Fagbladet sammen med landsmannen Dessalyne utenfor domkirka.  Telt var bedre enn mottak. På asylmottak våkner du hver gang det går noen i gangen. Det gjør folk gale, sier Dessalyne.  Derfor velger mange i stedet å gå under jorda og forsørge seg så best de kan. Nå har begge to fått oppholdstillatelse, og kan prate om tida som ulovlig i Norge. Dessalyne ønsker likevel ikke å stå fram med fullt navn og bilde fordi han er politisk aktiv og er redd det kan ramme familien som fortsatt bor i Etiopia. Fikk oppholdstillatelse  Jeg fikk avslag på asylsøknaden i 2006, men jeg fortsatte å jobbe så lenge jeg hadde skattekort, forteller Dessalyne med et smil. Skattekortet var et gullkantet verdipapir.  Jeg orket ikke tanken på å prøve saken min på nytt i Utlendingsnemnda (UNE). Det er psykisk beinhardt. Hvis du ser du bort når du intervjues av dem, tolker de det som løgn. Vrir du hendene, så lyver du. Det virket umulig å bli trodd. Men da muligheten til å jobbe hvitt forsvant, var det alvor. Inntekten forsvant og mottak var uaktuelt på grunn av risikoen for å bli tvangsreturnert til regimet i Etiopia, sier Dessalyne. ¸ˇ fbaargang2013 fbseksjonKIR