¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇDe som gjør jobben, vet ikke hvem de jobber for, og spør heller ikke om det. Det kan være et 14 15 timers oppdrag for to hundre kroner. Dawit Wasinn og Dessalyne ¸ˇHan hadde hatt to jobber før skattekortet ble stoppet. For pengene han hadde spart, skaffet han seg en advokat. hvem de jobber for, og spør heller ikke om det. Det kan være et 14 15 timers oppdrag for to hundre kroner. Den som gjør jobben, er ikke garantert å få pengene, og har ingen steder å klage. Et typisk bosted er en ettroms hybel som deles av seks personer, der de må betale rundt tre tusen kroner i måneden hver.  Da er det umulig å overleve med lønna ulovlige arbeidstakere får, forklarer Dessalyne. Derfor lever mange på gata eller hos venner.  Et uholdbart menneskesyn Både Dawit og Dessalyne vil tilbake til Etiopia så snart den politiske situasjonen tillater det.  Folk vil faktisk helst hjem. I mellomutrolig viktig å få anledning til å jobbe og forsørge seg. Mennesker blir ødelagt av å sitte årevis i mottak uten aktivitet, sier de. Det skjønner Vidar Evje i Fagforbundet Oslo godt. Han Arbeidsgruppa I arbeidsgruppa for faglig senter for papirløse sitter representanter fra Fagforbundet Oslo, Norsk Arbeidsmandsforbund Oslo og Akershus, LO i Oslo, Handel og Kontor i Oslo, Fellesorganisasjonen (FO), Fellesforbundet og Norsk Folkehjelp. > Fagbladet 12/2013 > 11 ¸ˇDa advokaten la fram saken overfor UNE, gen om å avvise asylsøknaden omgjort. Går under jorden Det er mange sterke historier i kjølvannet av skattekortopprydningen, men få tør snakke om seg selv i det illegale arbeidsmarkedet. Alle Fagbladet treffer snakker om hva andre har opplevd. De har alt å tape og ingenting å vinne på å bli eksponert.  Mange har fått store problemer etter at skattekortene ble stoppet, forteller Dessalyne og Dawit: ble beslutnin- ¸ˇ Noen har opplevd å bli holdt i fangen- skap, andre tvinges til prostitusjon eller kriminalitet. Ulovlig arbeidende får oftest jobb som varer en dag eller to, som å vaske bygninger eller rydde anleggsområder. Avtalene går gjennom bekjente eller kontakter som igjen har kontakter. De som gjør jobben, vet ikke tida er det så Inger Sylvia Johannesson i Norsk Folkehjelp. fbaargang2013 fbseksjonKIR