¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇKultur- og fritidstilbud må ikke være salderingspost i offentlige budsjetter.ª Side 38 Seksjonsleder Mette Henriksen Aas Kirke, kultur og oppvekst ¸ˇ¸ˇˇ€‹ Slipper å vente på barnehageplass Rauma kommune i Romsdal garanterer alle barn over 13 måneder plass i barnehagen. Og ikke nok med det: Kommunen har også månedlige opptak. Her skal ingen behøve å vente. Side 28 ˇ€‹ Tenker miljø på gravplassen Jord og planterester egner seg godt til kompost. På Lademoen kirkegård i Trondheim har de også begynt å sortere plast og papir. Side 30 ˇ€‹ Æres den som æres bør FOKUS: Det gjøres mye godt seksjonsarbeid rundt omkring i landet, og seksjonene skal ha en stor del av æren for at Fagforbundet får gode tilbakemeldinger fra fornøyde medlemmer, skriver Randi Steinli Pedersen. Side 36 Ser og forstår barna De ansatte i barnehagene på Madla øver seg på å si ja når ungene spør om å få lov til å gjøre ulike aktiviteter. Og de voksne deltar mer enn gjerne i leiken. Side 32 Fagbladet 12/2013 > 27 ¸ˇFoto: Jan-Inge Haga fbaargang2013 fbseksjonKIR