¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇKirke, kultur og oppvekst ¸ˇ Kontantstøtte rammer fattige  Barn fra fattige familier rammes av kontantstøtteordningen siden den bidrar til at de ikke får gå i barnehagen. Det sa generalsekretær Randi Talseth i organisasjonen Voksne for barnª da rapporten Barnefattigdom og utenforskapª ble lansert i slutten av november.  Disse barna havner i et slags utenforskap. Kontantstøtten bidrar også til å svekke integreringen for fremmedkulturelle, fortsatte hun. Ifølge rapporten er det nå 74.000 fattige barn i Norge.  Vi må sørge for at også disse familiene får ta del i velferdsutviklingen. De politiske grepene som er tatt, virker ikke, og kontantstøtten har mye av skylda for å opprettholde fattigdomsbegrepet, sa Talseth. PF UTENFOR: Barn som ikke får gjøre som de fleste andre, blir stående utenfor, ifølge rapporten Barnefattigdom og utenforskapª. Ønsker at bibliotekutdanningen skal bestå ¸ˇBarnehageopptak hele året Rauma kommune i Møre og Romsdal garanterer barnehageplass, og de har månedlige opptak for barn over ett år. I tillegg utvider de barnehagekapasiteten med 20 plasser i 2014, ifølge rådmannens økonomiplan.  Jeg tror dette er ganske unikt i landssammenheng. Vi ønsker at ingen skal vente mer enn maks en måned på barnehageplass, sier rådmann Oddmund Vassli til rbnett.no. Nødvendig grep Ifølge rådmannen er det nødvendig med slike grep for å trekke til seg barnefamilier i kommunen, som i dag har i underkant av 7500 innbyggere. Selv om kommunen har stram økonomi, mener ordfører Lars Olav Hustad at det er verd prisen:  Jeg mener dette er penger vi kan få fort inn igjen. Får vi flere tilflyttere og flere folk som er fornøyd, så vil det også generere inntekter, sier han til NRK. I budsjettet for 2014 er det forslått månedlige barnehageopptak og utvidelse av en barnehage i åndalsnes. I tillegg er det foreslått at en barnehage SIKRET PLASS: Alle barn over ett år er garantert barnehageplass i Rauma, og de må vente maks en måned før de kan starte. ¸ˇi Isfjorden oppgraderes og utvides i 2016. Kommunen har i dag ni barnehager. Ifølge NRK er det tverrpolitisk enighet om rådmannens forslag.  Vi har startet allerede, og fra januar 2014 skal garantien være på plass, sier barnehageansvarlig Greta Grøtta til NRK. Ett opptak er normalen De fleste kommunene har ett barnehageopptak i året. Den rødgrønne regjeringen foreslo to årlige barnehageopptak i neste års statsbudsjett, men det ble endret tilbake til ett opptak av de borgerlige. PF ¸ˇ¸ˇFagforbundet er skeptisk til å fase ut det bibliotekspesifikke utdanningstilbudet og likestille det med tre års praksis fra bibliotek uten å kvalitetssikre eller dokumentere innholdet i praksisårene. Dette kommer fram i høringssvaret forbundet ga til forslaget om ny forskrift om kvalifikasjonskrav for personale i folkebibliotek. Forbundet mener det er defensivt å overlate ansvaret for opplæringen av biblioteksjefen til hver enkelt kommune, og mener tilbudet om en bibliotekspesifikk utdanning bør opprettholdes og tilbys dem som ønsker nettopp en bibliotekfaglig plattform. Ifølge høringsuttalelsen kan dette tilbys gjennom et digitalt undervisningsopplegg. På den måten vil det bli lettere å ta en slik utdanning. Samtidig ønsker Fagforbundet å opprettholde muligheten for å søke dispensasjon fra kvalifikasjonskravet for å sikre at det fins bibliotek også i mindre kommuner. Det er i dag 122 kommuner uten fagutdannet biblioteksjef. Du kan finne hele høringsuttalelsen på www.fagforbundet/skko. PF 28 > Fagbladet 12/2013 Illustrasjonsfoto: colourbox.com Illustrasjonsfoto: colourbox.com fbaargang2013 fbseksjonKIR