¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇLademoen kirkegård er ingen liten jobb å omsette denne kunnskapen i konkrete tiltak. Foreløpig er vi i startgropa, og så får vi se hva det er mulig å få til, sier hun. God kompost Lademoen og andre gravplasser har i mange år laget kompost av jord- og planterester. Inger Strand er opptatt av at de har et romslig driftsområde i tilknytning til gravplassen, med maskingarasje, avfallscontainere og ikke minst et definert område for kompost. Lademoen har mye sand i jordsmonnet. Driften av gravplassen gjør at sandholdig jord kan blandes med løv og planterester, og det gir en porøs og veldig god kompost.  Anleggsgartnerier i byen har faktisk henvendt seg til oss og spurt om å få kjøpe kompost, men vi vil heller bruke den til egen jordforbedring, sier Strand. En gang i året leier de et sikteverk. Foreløpig er det ikke regningssvarende å kjøpe et selv. Men de har en solid kompostkvern som kan ta greiner på 10 15 cm i diameter.  Det gjør at vi slipper å kjøpe mye jord, og den vi lager selv er også av bedre kvalitet enn den vi ville ha fått kjøpt, mener hun. Ønsker nedbrytbar blomstertråd Nå ønsker kirkegårdslederen at produsenter av kranser, buketter og blomsteroppsatser slutter å bruke nylontråd, stråltråd og andre ikke nedbrytbare materialer. ¸ˇROMSLIG DRIFTSOM- RåDE: På driftsom- rådet i tilknytning til gravplassen ligger det store kompost- hauger. markedet, sier Inger Strand.  Vi kjøper en del kranser og blomster selv, og nå vurderer vi å sette som et krav at alt skal være bundet inn med noe som er nedbrytbart og kan komposteres. På den måten håper vi å påvirke produsentene og Fagbladet 12/2013 > 31 fbaargang2013 fbseksjonKIR