¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇUngene blir i perlehumør hvis de voksne i barnehagen er litt sprø. Ordet nei brukes derfor sjelden når ungene vil ha med seg voksne på fotballkamp eller rutsje i full fart ned sklia. Tekst: TITTI BRUN Foto: JAN-INGE HAGA ¸ˇBarn og ansatte i Kvernevik og Havglimt barnehage i Stavanger har sparket fotball denne formiddagen. Nå trenger to av gutta et øyeblikks hvile og legger seg ned på den kalde bakken. Assistent Birgitte Maloney gjør som dem. Raskt kommer også andre barn og legger seg tett inntil. Og vips oppstår et gyllent øyeblikk. Himmelen er blå og god å hvile øynene på, skyer og fugler gir nye innspill i samtalen. De to gutta som ville legge seg ned  er blitt sett og hørt.  Både barna og jeg er godt kledd, hvorfor skulle jeg ikke legge meg? undrer Birgitte. Situasjonen er et godt eksempel på prosjektet barnehagen jobber med: Se meg, hør meg, forstå meg. Trener opp reflekser Fire samarbeidende barnehager i bydelen Madla har for andre år fått prosjektmidler fra Stavanger kommune. Målet for prosjektet er å øke barns medvirkning.  Vi jobber systematisk for at alle ansatte skal få økt kunnskap i forhold til å forstå hva barna uttrykker gjennom ord eller kroppsspråk, og uansett alder. Vi ønsker å heve kompetansen til alle ansatte, og metoden skal etter hvert sitte i ryggmargen, sier styrer Reidun Herheim. På personalmøtene må alle ansatte fortelle om egne opplevelser og samspill med barna. I prosjektrapporten fra første året trekkes nettopp praksisfortellingene fram som et godt arbeidsredskap.  De konkrete oppgavene som alle må gjøre, er et godt verktøy i forhold til økt refleksjon. Og det har vært lurt at vi har satt av tid på alle møter, det har holdt prosjektet levende. Den eksterne veilederen Nuria Moe har vært inspirerende, sier Herheim. Heller ja enn nei Ett eksempel som de har tatt tak i, er det urolige barnet i samlingsstunden, hun som går til og fra, vil være med, men får det ikke til. Hva gjør du?  Vår ansatt registrerte jenta og strøk henne rolig > 32 > Fagbladet 12/2013 FELLES GLEDE:  Bare vi voksne er litt sprø, blir ungene i perlehumør, sier Birgitte Maloney. Hvorfor fbaargang2013 fbseksjonKIR