¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇSe meg, hør meg, forstå meg best på turen i dag? Hva ville dere gjøre igjen? Skriv ned  hva gjorde du med det? Samlingsstunden: Er dere sammen? Eller monolog? Hvordan formidler du? Hva blir barna opptatt av? Hvordan bidrar de? (Ord, bevegelse, alle slags uttrykk.) Dine utfordringer: Har du møtt medarbeidere eller motarbeidere? Velg en situasjon som du syns bør endres: Møte barnet, lek, påkledning, osv. Eksempel måltid: Hva tenker vi? Hvordan fungerer det? Skriv ned. Hva vil vi med måltidet? Hva vil vi oppnå? Hva kreves det av oss voksne? Tilstandsrapport  hvordan har det gått? Hvordan fungerer det nå? ...og start på nytt. Hvordan kan barnet vite at du ser det, hører det, forstår det? Ute som inne? Alltid? Oppgaver hver enkelt ansatt har jobbet med og presentert underveis i prosjektet: Legg merke til hvordan ditt uttrykk er i kontakt med barnet: Kroppsspråk, stemme, ord, holdning, osv. Hvordan er barnets tilbakemeldinger? Hva har du bydd på? Stopper du opp, smiler, gir bekreftelse, et forslag, et innspill? Hva gjorde du? Hva skjedde da? Beskriv tre konkrete episoder. Barnets reaksjon og tilbakemelding. Du tok imot, hva bød du på? Hvordan utviklet det seg? Hvilket perspektiv hadde barnet? Hva skjedde videre som ikke hadde skjedd før? Når barnet byr på noe/spør eller ikke tar kontakt: Legg merke til hvordan ja eller nei blir mottatt. Hva skjer videre? Avdelingsplaner: Har barnet bidratt? Er det ut fra barnets interesse? Legg merke til barnets signaler. Hva sier de? Hva gjør de? Hva uttrykker de? Skriv ned. Hvordan fletter du den nye informasjonen inn i videre planer? Hva kreves av deg for å gjøre det? Spør barna: Hva har dere lyst til å gjøre når vi går inn? Hva likte dere over ryggen  opp og ned. Etter hvert slappet jenta av, den lille kroppen myknet, og hun lente seg mot den ansatte. Ved å snakke om slike eksempler øker vi evnen til å finne gode løsninger, og gjøre mer av det gode, påpeker pedagogisk leder og prosjektleder Helene Andersen. Barnas ønsker skal bli hørt. Det blir en egen energi i barnehagen når ja faller lettere å si enn nei. For eksempel når barna ønsker å ta ut vannslangen og lage gjørmedammer til sjokoladesaus. Eller hoppe i en vanndam med Zalo så skummet bobler.  Det er jo gøy, ikke bare for barna. Vi vil ikke begrense, så vi prøver å si ja, sier Andersen. Hele tida er det viktig å legge merke til samspillet. Hva gjorde jeg som førte til at barnet bare gikk? Hva gjorde jeg som førte til at samspillet ble positivt? Positiv grensesetting Kan jeg male?ª spør barnet rett før alle skal hjem. Da er det lett å si: Nei, ikke nå. Men det tar ikke så mye lenger tid å anerkjenne barnets ønske.  Vi ansatte kan si; så fint at du har lyst til å male. Nå har vi litt dårlig tid, men vi avtaler at du kan male i morgen, forklarer prosjektlederen. Den positive innstillingen skal også trenes medarbeiderne imellom. Hvis en kollega har sagt ja til å lage vanndammer med såpeskum, eller maler med søle på bodveggen, så skal ingen kollega motarbeide ved å sukke eller vise at det er slitsomt.  Vi må legge bort fordommer og vaner. Det er enklest å si nei. Men i hver situasjon må vi spørre oss selv om det er noen grunn til å si nei? Alle kan bomme, og av og til burde vi kanskje sagt nei, men da kan vi reflektere om det i etterkant, sier Helene Andersen. Gøy med prosjekter Havglimt barnehage har egentlig drevet et kontinuerlig prosjektarbeid i årevis. De har jobbet med språkløftet og systematisk språkstimulering. De jobber med foreldregrupper og fedreveiledning.  Blir ikke de ansatte utmattet av alle prosjektene?  Nei, vi holder gløden, alle syns det er spennende å lære mer. Prosjektene bygger på hverandre. Vi føler at vi gjør en god jobb, mener prosjektlederen.  Folk trives, vi er faktisk nede i under tre prosent fravær, sier styrer Herheim, og legger til at de driver den barnehagen de ville hatt til sine egne barn. GYLNE ØYEBLIKK: Birgitte Maloney har en himmelstund med ungene. Kilde: Utdrag fra oppgavene som er utarbeidet av veileder og foreleser Nuria Moe Det er enklest å si nei. Men i hver situasjon må vi spørre oss selv om det er noen grunn til å si nei?ª Prosketleder HELENE ANDRESEN ¸ˇ34 > Fagbladet 12/2013 fbaargang2013 fbseksjonKIR