¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇKvifor er kulturformidling for barn viktig? Som vaksen er det vanskeleg å orientere seg i alt som kjem ut (og har kome ut dei siste 2000 åra) av litteratur, musikk, teater og andre kulturuttrykk. Og det er sjølvsagt ikkje enklare for born. Ein god formidlar inspirerer, utfordrar og overraskar. Vi treng alle formidlarar som gjev oss nokre nøklar og tips og vegar inn i kulturen. Utan formidlarar er det det kommersielle som vinn. Då risikerer born å gå glipp av kunsten som treffer akkurat dei. Utan formidlarane mister vi mangfaldet. Bjarte Bakken Prosjektleder for Ungdommens kritikerpris og Uprisen i Foreningen !Les.  Det handlar om å ikkje setje grenser for fantasien, men å legge til rette for at borna kan utvikle kreativiteten. Trude Brendeland  Egeropptattavåtaleikenog kreativiteten på alvor  og la det synest i alle rom, seier Brendeland som driv bedrifta Fantasifantasten. Ho har sjølv lang erfaring som tilsett i barnehage og har etter kvart utvikla eit eige firma for å sti- mulere til meir kreativitet i kvardagen hjå dei minste. Ho meiner det er viktig at dei vaksne i barnehagen veit kva rolle dei skal spele i leiken.  Dei vaksne skal ikkje ta kontroll over leiken, men dei kan godt vere passasjerar og eller pasientar og hjelpe til i slike roller, slår ho fast. Ta inn naturen Brendeland er oppteken av å skape det kreative rommet for barnet, gi dei rammene der fantasien kan få fritt utspel. Det betyr at somme leiker av og til må vike plassen for andre material.  Mitt beste råd er å sjå etter kva borna leikar med ute, og ta det inn. Borna kan ikkje berre ha plastleiker eller bilar på eit bilteppe, dei treng andre materialer for å sleppe kreativiteten laus. Ein plastbil er ein bil, medan ein stein kan vere både bil og mange andre ting. Det må vere noko å skape med, fortel Brendeland engasjert og viser til at det går godt an å ta inn mykje fint frå naturen og ikkje minst setje ekte gryter inn i leikekjøkkenet.  Ta vekk ein del av plastikken og erstatt det med ekte ting, då blir leiken heilt annleis med ein gong, forsikrar ho. Det handlar om å ikkje setje grenser for fantasien, men å legge til rette for at borna kan utvikle kreativiteten. ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ40 > Fagbladet 12/2013 ¸ˇ© Småfolk barnehage © Småfolk barnehage © Småfolk barnehage fbaargang2013 fbseksjonKIR