¸ˇARVEN ETTER PINOCHET MINNESEREMONI: Aktivister i den chilenske menneskerettsorganisasjonen for fengslede og forsvunne personer deltar i en seremoni ved Villa Grimaldi, som ble brukt som tortursenter under Pinochets diktatur. store forskjeller, men uten mulighet for sosial mobilitet, sier Patricio Navia.  Regimet ville ha økonomisk vekst og søkte det gjennom økt konkurranse, men majoriteten av befolkningen fikk ikke delta, legger han til. Diktaturets arv I 1990 overlot Pinochet makta til en demokratisk valgt regjering, uten at det førte til noen stor økonomisk omlegging. Til tross for flere år med økonomisk vekst økte de sosiale forskjellene, og Chile havnet i 2007 på 116. plass, av 123 på FNs liste over land med de største økonomiske og sosiale ulikhetene.  Det er viktig å huske på at det eksisterte sosiale ulikheter også før militærkuppet, sier Navia.  Men Pinochet-regimets politikk tillot disse ulikhetene å øke, og fortsatt sitter mye av det gamle regimets økonomiske politikk igjen, legger statsviteren til. Det er vanskelig å streike, og i mange bransjer, spesielt i offentlig sektor, er det ulovlig å fagorganisere seg.  Men et forbud hindrer selvfølgelig ikke chilenske arbeidere i å organisere seg, ler statsviteren. Staten har fortsatt forbud mot å involvere seg i visse økonomiske sektorer, og har stort sett en regulerende rolle, ofte uten makt til å håndheve egne reguleringer. Og fagforeninger har kun adgang til å forhandle 90OWest BELIZE GUATEMALA HONDURAS 75OWest COLOMBIA PERU SANTIAGO ˇ€‹ 60OWest Longitude West 45Oof Greenwich 30OWest om lønn og arbeidsforhold i enkeltbedrifter, ikke på nasjonalt nivå eller i kollektive bransjeforhandlinger. Valg og omvalg 17. november gikk chilenerne til valg. Sosialistpartiets kandidat Michelle Bachelet vant den første valgomgangen med nesten dobbelt så mange stemmer som sin nærmeste konkurrent, men oppnådde ikke de 50 prosentene hun trengte for å unngå en ny valgomgang 15. desember. Men selv om Bachelet er stor favoritt til å gå seirende ut av valget, er det ingen som forventer at dette skal påvirke Chiles økonomiske kurs nevneverdig. Større reformer ville blitt møtt med motstand fra konservative partier og landets økonomiske elite, men Laurence Whitehead fra University of Oxford hevder at det også er usannsynlig at slike reformer vil bli fremmet av en venstreside som selv promoterer nyliberale løsninger.  Undertrykkingen under diktaturet, høyresidas kraft og en venstreside som er livredd for å framstå som økonomisk uansvarlig, har ført til et politisk etablissement som sjelden ser mot andre økonomiske løsninger enn dem de har falt ned på tidligere, sier Whitehead. Selv om Augusto Pinochet døde i 2006, lever hans arv videre i Chile, og vil trolig gjøre det i mange år framover. CUBA MEXICO 15O 0O 15O 30O 45O EL SALVADOR NICARAGUA COSTA RICA PANAMA ECUADOR 15O 0O 15O 30O 45O VENEZUELA GUYANA 52 > Fagbladet 12/2013 90OWest 75OWest 60OWest Longitude West 45Oof Greenwich 30OWest Chile ARGENTINA CHILE Søramerikansk republikk med 17 millioner innbyggere. Hovedstad: Santiago. Grenser til Peru, Bolivia og Argentina. Ble styrt av en militærjunta mellom 1973 og 1990. Landet preges fortsatt av omfattende økonomisk liberalisering satt i gang under militærdiktaturet. SURINAME FRENCH BRAZIL BOLIVIA PARAGUAY URUGUAY GUIANA fbaargang2013 fbseksjonKIR