¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇwww.fagbladet.no Nr. 12 2013 > For medlemmer i Fagforbundet ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇLikestilling i revers SIDE 16 Lagde nye og ryddige hjemmesider SIDE 32 SIDE 8 ¸ˇDrømmen om lovlig jobb ¸ˇForsidefoto: Werner Juvik > SEKSJON KONTOR OG ADMINISTRASJON fbaargang2013 fbseksjonKON