¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ28 millioner til velferdsteknologi Asker vant kommunetest Asker, Vinje og Hamar ligger på topp tre-lista til Forbrukerrådet etter kommunetestene i perioden 2005 2013. Mellom 2005 og 2013 ble alle kommuner testet flere ganger ved at Forbrukerrådets ansatte utga seg for å være privatpersoner og henvendte seg til kommunen via e-post, telefon og nettsider. Kommunene er testet på service, tilgjengelighet og informasjonskvalitet. Forbrukerrådet har testet i hvilken grad kommunene gir god informasjon om de forskjellige tjenestene, ikke tjenestenes innhold og kvalitet. NBM Hederspris til folkebiblioteket Folkebiblioteket fikk hedersprisen under Bragepris-utdelingen i slutten av november. årets vinner er en av våre beste og mest aktive litteraturformidlere,ª heter det i juryens begrunnelse. PF 32 kommuner har fått penger for å utvikle teknologi slik at eldre kan bo hjemme lengst mulig. Trygghetspakker, alarmsentraler gps-sporing, elektriske låssystemer og andre tekniske hjelpemidler er på full fart inn i omsorgstjenestene. Målet er at de skal bidra til bedre trygghet for både brukere og pårørende. Helsedirektoratet har nå delt ut prosjektmidler fra Velferdsteknologiprogrammet, en del av Omsorgsplan 2020. I vurdering av de 101 søknadene har direktoratet lagt vekt på prosjekter som kan iverksettes allerede i 2014.  Det er positivt at kommunene har en offensiv holdning til velferdsteknologi. Ny teknologi kan gi flere eldre økt livskvalitet og mulighet til å mestre egen hverdag. Det er samtidig viktig å understreke at teknologi skal hjelpe mennesker og ikke erstatte dem, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.  Jeg er opptatt av at kommunene i samarbeid med brukere, fagmiljøer og næringsliv utvikler RASK OPPSTART: Velferdsprosjektene i kommunene settes i gang i løpet av året. ¸ˇ¸ˇvelferdsteknologi. Her kan det også bli gode muligheter for eksport for norske bedrifter, sier Høie. Disse har fått tilskudd: Sarpsborg, Bærum i samarbeid med Drammen, Larvik, Tjøme og Skien, Stavanger, Trondheim, Bjugn og åfjord, Oslo, Vestre Toten, Horten, Østre Agder (samarbeid mellom Risør, Grimstad, Arendal), Helsenettverk Lister (samarbeid mellom Farsund, Flekkefjord, Lyngdal, Hægebostad, Kvinesdal, Sirdal), Bergen i samarbeid med Stord og Lindås, Stjørdal i samarbeid med Selbu, Tydal, Meråker og Frosta, Tromsø. Tekst: SIDSEL HJELME ¸ˇ¸ˇFlere kommuner planlegger nettsky-tjenester ¸ˇNarvik kommune var den første som valgte nettsky-løsning i offentlig sektor. Siden har Moss og Alta fulgt etter, og flere kommuner utreder nå tilsvarende løsninger. Trude Andresen, KS-direktør i avdelingen for forskning, innovasjon og digitalisering, vet at flere andre kommuner arbeider med liknende planer, men hun har ikke full oversikt over hvor langt de er kommet. stadig mer av i løpet av forholdsvis få år. Det er disse løsningene som er framtida, og vi ser at de kommer mer og mer både i privat og også offentlig sektor, sier hun. I Narvik satte Datatilsynet først foten ned og mente at kommunens skytjeneste for e-post og intern samhandling ikke innfridde kravene til sikring av personopplysninger. Etter at Narvik kom med tilsvar, snudde imidlertid tilsynet og sa ja til nettsky-tjenester. den med Datatilsynets negative vedtak var nyttig.  Jeg tror det er bedre med en runde for mye enn en for lite. Når det er snakk om å håndtere sensitive data, er det svært viktig å ta ett steg om gangen og sørge for å kvalitetssikre alt som blir gjort. Dette vet vi kommunene selv er veldig opptatt av, og sikkerheten er noe vi hele tida ber dem være ekstra oppmerksomme på, sier hun. PF  Dette er noe vi kommer til å se Trude Andresen mener at run- Fagbladet 12/2013 > 29 colourbox.com colourbox.com fbaargang2013 fbseksjonKON