¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇFORNØYDE: Stig Ervland, Sigrid Raunholm og Håvard Wiik i Skedsmo kommune er fornøyde med de nye nettsidene. De har gått flere runder med kolleger og ledelse før de fikk gjennomslag for en helt ny struktur og nytt språk på de kommunale nettsidene.  På andre nettsider er ofte søkefeltet lite og vanskelig å finne. Jeg bruker søkefeltet nesten hver gang jeg skal finne noe på sida, sier Misfjord. Wiik forklarer at de bevisst har kuttet ut formelt språk.  Administrasjonen er viª og innbyggeren er duª, sier han. Skedsmo hører til blant landets 15 største kommuner og har stor tilflytning. Omtrent tusen nye mennesker flytter til Skedsmo hvert år, og 80 prosent av dem har minoritetsbakgrunn. Det er en fordel å ha et språk som er så enkelt at alle innbyggerne kan forstå det. Bort med selvfølgeligheter Da de ryddet opp i sidene, ble Wiik matt av å gå gjennom alt snikksnakket som lå i veien for besøkende.  Vi tar ikke innbyggerne på alvor med formuleringer som kan forstås som at vi forklarer folk at de må ha barn for å søke barnehageplass, sier Wiik, og legger til at selvfølgeligheter som at folk må oppholde seg i Skedsmo > ENKELT SPRåK Skedsmo kommunes nye nettsider har et klart og tydelig språk. Nesten 90 prosent av innholdet ble fjernet da de skrev all tekst på nytt i henhold til klarspråkreglene. ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇFagbladet 12/2013 > 33 fbaargang2013 fbseksjonKON