¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇSeksjonsleder ¸ˇLedige, gratis studieplasser i helseadministrasjon  Hvis du bor i Oslo, Møre og Romsdal eller Rogaland, har du nå en flott mulighet til å ta videreutdanning som helseadministrasjonssekretær eller helsekoordinator, oppfordrer Britt Silseth, leder av Seksjon kontor og administrasjon. Faggruppa for kontoransatte har bidratt i arbeidet med læreplanene, og over hundre personer har startet på studiene.  Fylkeskommunene Oslo, Møre og Romsdal har nettopp bevilget penger til nettskolen, eCademy, og til to fagskoleutdanninger for helseadministra- sjonssekretær og helsekoordinator. Fagforbundet kan derfor tilby noen gratis studieplasser i Oslo for disse studiene, forteller Silseth. Hvert av studiene tilsvarer 30 fagskolepoeng og går over to semestre. Plassene fordeles til de første som tegner kontrakt. Du må først gjennom en søkeprosess. Send kopi av vitnemål og autorisasjonspapir til anita@ ecademy.no eller per post til eCademy, Fornebuveien 37, 1366 Lysaker. Begge studiene starter i uke 3 på nyåret. NBM ¸ˇBærekraftig by- og tettstedsutvikling Fagforbundet og Universitetet i Tromsø inviterer til konferanse om bærekraftig by- og tettstedsutvikling 12 og 13. februar. Konferansen ser på tendensene for byer i Norge generelt og i Nord-områdene spesielt. Spørsmål rundt ledelse, kommunenes handlingsrom, stedsanalyse og boligproblematikk blir diskutert. Konferansen er i Tromsø, og hovedmålgruppa er studenter, arealplanleggere, byggesaksbehandlere og andre som jobber med samfunnsutvikling. Påmelding på Fagforbundets nettsider. NBM ¸ˇFagdager for ansatte i Nav og førstelinjetjenesten  Vi som jobber i Nav, skal ikke finne oss i noe mer enn andre yrkesgrupper, sa Ørjan Østvik, HR rådgiver på Nav Telemark da han innledet på Seksjon kontor og administrasjons fagdag om sikkerhet. Fagdagen ble arrangert fordi Faggruppe Nav har fått flere meldinger om at ansatte ved noen Nav-kontorer til tider føler seg utrygge på arbeid. Bevisstheten om voldsepisoder på Nav-kontorene økte etter at en av dem endte med drap i sommer.  å føle seg trygg på jobb skal være en selvfølgelighet, mener leder for SKA Britt Silseth, og oppfordret medlemmene i Nav å gi tilbakemeldinger slik at Fagforbundet kan jobbe videre med sikkerheten for Nav-ansatte. En arbeidsgruppe har gjennomgått sikkerhetssituasjonen til medarbeidere og brukere i arbeids- og velferdsforvaltningen. Resultater og forslag til konkrete tiltak kommer i en rapport 18. desember. NBM ¸ˇEn kort pust i bakken Nå er det den tida på året hvor vi kan oppsummere hva vi har lagt bak oss, men også heve blikket og legge planer for det som kommer. Når vi vet hvor travelt 2013 har vært, er det god grunn til å kombinere dette tilbakeblikket med å klappe oss selv og hverandre på skuldra. Hele Fagforbundet har hatt et travelt år med LO-kongress, landskonferanse for seksjonene og ikke minst landsmøtet i november. Det er fattet mange gode og viktige vedtak både på overordnet nivå og i Seksjon kontor og administrasjon. I sånne supertravle år er det ekstra viktig å ivareta medlemmene lokalt. Det føler jeg at Seksjon kontor og administrasjon har klart. 2013 har vært et aktivt år også yrkesfaglig. Det er alltid viktig at hvert enkelt SKA-medlem får tilbud om faglig påfyll. Det være seg korte kaffekurs, lokale fagdager eller nasjonale kurs. Vi har alltid noe å strekke oss etter  for utviklinga innenfor våre fag og på arbeidsplassene stopper ikke opp. Jeg er glad lokale tillitsvalgte tar dette på alvor, og mange medlemmer nyter godt av engasjementet dere har. Landskonferansen var et høydepunkt for mange. Det ble valgt et nytt seksjonsstyre, og vi ¸ˇhar nye arbeidsdokumenter som skal materialiseres og konkretiseres i enda bedre yrkesfaglig jobbing. Vi har alltid noe å strekke oss etter  for utviklinga innenfor våre fag og på arbeidsplassene stopper ikke opp. Skal vi fortsatt være den organisasjonen som både fagarbeidere og de med lengre utdanning velger, må vi følge med og helst være litt i forkant. Samarbeidet med utdannings- institusjoner skal fortsette, og den politiske påvirkninga inn mot direktorat og departement likeså. Nyttårsløfter er ikke så lette å holde. Men jeg lover likevel at vi i 2014 fortsatt skal ha som mål at du som medlem skal ha gode yrkesfaglige tilbud, og at vi skal videreutvikle utdanningstilbudene og jobbe for å finne nye. Så la jula bli en pust i bakken. Det nye året blir utfordrende, og da fortjener vi alle å være uthvilte. God jul og god nytt år. Britt Silseth ¸ˇ¸ˇ38 > Fagbladet 12/2013 fbaargang2013 fbseksjonKON