¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇProfetiske evner? At politisk mobilisering til sjuende og sist også må dreie seg om selve regjeringsmakta, demonstrerte Jan Davidsen allerede i åpningstalen til NKFs landsmøte høsten sentralt styringsinstrument i norsk politikk. I dagens politikk kan en slik flertallskonstellasjon kun utvikles med utgangspunkt i Arbeiderpartiet sammen med SV og Senterpartiet.ª tektene bak det rødgrønne regjeringsalternativet som vant valget to år senere, demonstrerte han en evne til politisk timing som bare kan sidestilles med mobiliseringen forut for STRATEG: Jens Stoltenberg kan takke Jan Davidsen for at prosjektet med den rødgrønne regjeringen ble virkelighet. å gå i takt. Tross valgnederlaget i høst kan det derfor være betimelig å avrunde med Bjørnstjerne Bjørnsons formaning i diktet Arbejdermarch, trykt i Dagbladet i november 1887, tredje vers: Takt, takt, pas på takten, den er mer æn halve makten. Kom vi alle først i slik en takt fra Vardø og til Viken, Vinger op til Bergenstrakten,  kom vi alle op i takten Da blev ret på et og annet som er rangt ænnu i landet. 1998, der han erklærte: Kravet fra fagbeve- I fagbevegelsen vil Jan Davidsen bli stående som en av de store de siste 50 årene. dannelsen av Nygaardsvold-regjeringen 70 år tidligere. I fagbevegelsen vil Jan Davidsen bli stående som en av de store de siste 50 gelsen må være klart: Vi trenger en mer radikal politikk. Vi trenger en politikk som kan stå opp mot markedsliberalismens offensiv. Vi trenger en allianse med tilstrekkelig bredde og varighet til at det kan føres en langsiktig politikk med vilje til å styre, drive sosial utjevning og sikre velferdsstaten og offentlig sektor som et Den brede alliansebyggingen til forsvar for velferdsstaten, kommunal kompetanse og miljøpolitikk, skjøt fart under Davidsens lederskap gjennom 1990-tallet, og kuliminerte i dannelsen av Fagforbundet i 2003. Som en av hovedarki- årene, sammen med Konrad Nordahl, Torbjørn Henriksen og Tor Aspengren. De var alle politiske entreprenører som var med på å forandre norsk arbeidsliv. Davidsen var nok den overlegne av dem når det gjaldt å få mange gode krefter til Fagbladet 12/2013 > 59 Foto: Jan Lillehamre fbaargang2013 fbseksjonKON